Stimati colegi, 
avand in vedere programul de pregatire a personalului aeronautic navigant de aeronave ultrausoare nemotorizate, clasa parapanta aprobat in AG din 2018, sin in confomitate cu hotararile Consiliului Director din luna august 2018, AZLR intentioneaza organizarea unui curs de calificare pilot tandem clasa parapanta.
Acest curs este destinat pilotilor posesori ai licentei de pilot aeronave ultrausoare nemotorizate in termen de valabilitate, neimplicati in anchete si cercetari pe domeniul aeronautic, si se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aeronautice in vigoare.
Conditiile de eligibilitate sunt cele stipulate in OM 630/2007 RACR-LPAN AUN 2105-2110 plus, aviz psihologic, de la un cabinet de specialitate (din care sa reiasa ca persoana este apta d.p.d.v. psihologic sa desfasoare activitati aeronautice cu terti) sau certifical medical aeronautic, clasa 2. Admisibilitatea solicitantilor in curs se va face in urma obtinerii unui procentaj de minim 75% la examinarea teoretica si practica specifica conform nivelului SAFE PARA 4
Pentru examinarea teoretica de admitere la curs, bibliografia este constituita din: seturile de intrebari afisate pe siteul www.azlr.ro, Codul Aerian al Romaniei ( cu modificarile si adaugirile ulterioare, OM630.2007 RACR LPAN AUN, RACR RA- Regulile Aerului ( sectiunea corespunzatoare zborului VFR) RACR REAC, HG912/2010 ( cu modificarile si adaugirile ulterioare), Manual de navigatie Aeroclubul Romaniei ( probleme generale , terminologie si chestiuni legate de zborul VFR), Manual de Meteorologie, Aeroclubul Romaniei si SAFE PARA .
Examinarea teoretica cuprinzand 80 de intrebari grila cat si un test cu 3 intrebari cu raspunsuri deschise ce vor testa capacitatea de exprimare orala si in scris a candidatiilor se va desfasura la sediul Biroului de Licente al AZLR str. Andrei Muresanu nr.9
La examinarea practica candidatii vor avea asupra lor echipamentul necesar zborului, carnetul de zbor, completat la zi, cu competentele practice necesare nivelului SAFE PARA 4, si vor demonstra aceste abilitati atat la sol cat si in zbor. Examinarea practica se va desfasura conform procedurilor de examinare stipulate in decizia nr.39/2018 si a procedurilor cursului intocmite de catre AZLR si aprobate de catre AACR
Candidatii care nu vor indeplini la data de 21.10.2018, conditiile stipulate in procedura de desfasurare a programului de pregatire, mentionate mai sus nu vor putea sustine examinarea teoretica si practica

Cursul se va desfasura pe module astfel:
-in perioada 21 septembrie- 21 octombrie 2018, depunerea dosarelor si inscrierea candidatilor;
- 21 octombrie- 25 octombrie 2018, analiza dosarelor si documentelor depuse si validarea listei finale a candidatilor care vor sustine examinarea teoretica si practica in vederea admiterii in cursul de calificare pilot tandem
- in perioada 30 octombrie -15 noiembrie 2018 , examenul de admitere la curs partea teoretica si practica , la sol si in zbor, intr-o locatie ce va fi anuntata in timp util;
- in perioada ianuarie- martie 2019, la Sibiu, la o data ce va fi anuntata ulterior , in functie de disponibilitatea lectorilor un modulul teoretic , ce va cuprinde disciplinele conform OM 630/2007 plus metodologia zborului in tandem;
- dupa finalizarea modulului teoretic elevii cursanti isi vor alege in teritoriu, din lista stabilita de organizatorul cursului si aprobata de AACR, un instructor din clasa parapanta, cu licenta in termen de valabilitate, cu care vor parcurge instruirea practica astfel incat sa fie indeplinite conditiile si nivelul necesar de pregatire practica in zborul cu parapanta in tandem, conform legii. Instructorul cu care elevii cursanti, au parcurs programul practic de antrenare la sol si in zbor, vor inregistra activitatea de pregatire sustinuta in documentele oficiale,( respectiv registrul zilnic de zbor si carnetul elevului cursant) urmand ca la finalizarea pregatirii sa elibereze elevului cursant fisa de pregatire practica la sol si in zbor (Anexa 3 RACR-LPAN –AUN) care sa ateste numarul de ore de pregatire practica efectuate de catre acesta; In aceasta perioada candidatii care nu au finalizat un program specific de simulare a incidentelor de zbor ( SIV) anterior inscrierii in programul de pregatire in vederea obtinerii calificarii de pilot tandem AUU, clasa parapanta, au obligatia de a participa si valida un asemenea program, acest lucru reprezentand conform, normelor internationale, o conditie obligatorie pentru practicantii de activitati aeronautice cu terti pentru sustinerea examenului final in vederea licentierii pentru acest tip de calificare.
Costurile desfasurarii modulului practic, vor fi stabilite si discutate direct cu instructorii desemnati de catre organizatorii cursului, si cad in sarcina exclusiva a cursantului
. Documentul de validare eligibil il reprezinta un document eliberat de instructorul calificat sub indrumarea caruia s-a desfasurat acest program de pregatire specific, in care sa se regasesca elementele de indentificare a pilotului, perioada de desfasurare a programului de pregatire si exercitiile obligatorii unui curs SIV, cu semnatura de validare. Organizatorul cursului poate solicita, dupa caz si alte dovezi concludente, respectiv filmari video care sa ateste parcurgerea unui asemenea program 
- in perioada mai – octombrie 2019, se vor organiza 3 sesiuni ( examinare si 2 reexaminari) teoretice si practice a elevilor cursanti in vederea obtinerii calificarii de pilot tandem clasa parapanta la date stabilite de comun acord cu examinatorii cursului in functie de datele de finalizare ale pregatirii practice la sol si in zbor desfasurate in teritoriu..

Costul modulelor cursului pentru obtinerea calificarii de pilot tandem aeronave ultrausoare nemotorizate, efectuate de catre AZLR, sunt cele aprobate de Adunarea Generala a asociatiei pe anul 2018, respectiv echivalentul sumei de 500 euro, achitata in lei la cursul zilei de catre candidatii admisi in curs in urma promovarii examinarii teoretice si practice. Candidatii admisi la curs in urma examinarii teoretice si practice, membrii ai AZLR de minim doi ani, cu cotizatia platita la zi vor beneficia de o reducere de 40%

Organizatorii, vor pune la dispozitie, examinatorii, lectorii, spatiu pentru desfasurarea cursului in conditii legale, informatiile si materialele didactice necesare, precum si materialele necesare desfasurarii examinarilor in conditiile legii.
Examinatorii delegati de catre AZLR pentru admiterea candidatilor in curs vor fi alesi dintre instructorii si examinatorii cu licenta valabila la data inceperii cursului, care si-au exprimat disponibilitatea pentru participare la acest program.
Examinatorii delegati de catre AZLR in vederea finalizarii cursului si a obtinerii calificarilor solicitate in domeniul aeronavelor ultrasoare nemotorizate vor fi cei din lista aprobata a examinatorilor disponibila pe site-ul AZLR.

Dosarele solicitantilor vor cuprinde cerere de intentie, aviz psihologic sau examen medical clasa 2, copie dupa licenta de pilot in termen de valabilitate, declaratie medicala ( anexa1), copii IPPICard, CI, copie carnet de zbor, conforma cu originalul care sa contina activitatea de zbor conform documentelor de licentiere aflate in arhiva autoritatii de certificare, copie dupa dovada de achitare a taxei de examinare (450 lei virati in contul AZLR, cont virament: RO41 RNCB 0227069994100001 BCR Sibiu) si se vor trimite postal pe adresa : AZLR, str. Tipografilor nr.18 ap.1 cod postal 550164 pana la data de 21.10.2018, data postei, inclusiv.
Dosarele care vor sosi cu data postei ulterioara datei de finalizare a validarii inscrierilor nu vor fi eligibile pentru acest curs. Mentionam ca aceste dosare vor fi verificate o singura data de o comisie formata din presedintii comisiilor de reglementari si pregatire impreuna cu directorul cursului si examinatorul sef, neexistand posibilitatea completarii lor ulterioare cu documente.
Programul integral al cursului cu orarul lectorii desemnati si impartirea pe discipline vor fi trimise ulterior pe mail candidatilor admisi dupa examenul de admitere. 
Acest program precum si procedurile cursului vor fi trimise spre aprobare AACR conform legislatiei aeronautice in vigoare, putand surveni unele modificari in functie de sugestiile autoritatii.

Informatiile suplimentare cu privire la acest curs, puteti solicita in scris la adresele Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Consiliul Director
AZLR