Stimati colegi,


In  data de 14 decembrie 2018 a avut loc la sediul Biroului Licente din Sibiu, ultima sedinta ordinara a Consiliului Director al AZLR.

Au fost prezenti sase membrii ai CD  si inca opt practicanti ai zborului cu parapanta, membrii si nemembrii ai asociatiei.

In urma analizelor  si discutiilor subiectelor aflate pe ordinea de zi s-au constatat urmatoarele:

 

1. Analiza activitatiilor  desfasurate de fiecare comisie si personalul responsabil din cadrul AZLR pentru ultimele 3 luni;

In ultimele trei luni principala activitate a fost licentierea personalului aeronautic navigant, si de aceea numarul examinarilor ordinare a fost mare.  Numarul mare de dosare de eliberare coroborat cu cel al dosarelor de revalidare si reinoire a fost foarte ridicat ceea ce a dus la intarzieri ale termenelor de eliberare a documentelor de licenta. Dosarele de revalidare si reinoire contin deasemenea inadvertente in ceea ce priveste declaratiile conforme cu carnetele de zbor, ceea ce conduce la ideea ca aceste documente nu sunt prezentate la intocmirea dosarelor. Dosarele de revalidare ajung tarziu la Biroul de Licente de multe ori dupa mai mult de o luna de la expirarea acestora.

In ceea ce priveste cazul sesiunii de examinare de la Clopotiva unde elevii unui instructor nu au putut participa la examinare, s-a constatat ca nu au fost incalcate prevederile legale, candidatii sau instructorul acestora avand obligatia conform RACR LPAN –AUN 4025 sa faca toate demersurile necesare pe langa examinator in vederea participarii la sesiunea de examinare.  Acest lucru nu a fost realizat de catre instructorul in cauza, intermediarul acestei actiuni ( care a facut toate demersurile) fiind anuntat de examinatorul sef ca numarul mare de elevi deja confirmati (39) impiedica posibilitatea participarii acestor candidati din motive organizatorice. Termenul in care s-a stabilit la seminarul de upgrade din decembrie 2017 pentru anuntul numarului de participanti la examinare  a fost cinci zile inainte,(toate anunturile specificau ca e necesar sa se anunte participarea pentru a putea pregati testele si documentele necesare examinarii) insa acest lucru nu a fost trecut expres in procedura de examinare.

AZLR isi cere scuze elevilor piloti implicati in aceasta neplacuta situatie, dar instructorul acestora cunostea de la momentul anuntului participarii, cu o seara inainte imposibilitatea prezentei la aceasta sesiune din cauze ce tineau de organizare, siguranta si securitatea zborului.

Avand in vedere aceste aspecte ce tin de lipsa de cunoastere a prevederilor legale, de  proceduri care pot fi interpretate diferit s-a hotarat ca toate procedurile ce tin de procesul de instruire, examinare si licentiere sa fie reformulate, clar si concis atfel incat pe viitor sa nu mai existe asemenea situatii regretabile. Deasemenea instructorilor/ inspectorilor / examinatorilor, care nu vor respecta prevederile legale li se vor aplica sanctiunile prevazute de legislatia aeronautica in vigoare.

 

2. Analiza cazurilor de incalcare a legislatiei aeronautice romane de catre  personalul aeronautic navigant neautorizat care a desfasurat activitati de zbor in tandem si au primit notificari din partea AZLR.

Dintre cei notificati a fost prezent un singur pilot, al doilea a motivat neparticiparea prin prezenta la o competitie sportiva desfasurata in afara tarii , unde s-a inscris inainte de programarea acestei sedinte ordinare. Intampinarea acestuia a fost acceptata, urmand ca acesta sa raspunda notifcarii trimise in termenul stabilit in aceasta si dupa se va continua procesul de evaluarea a situatiei legale a acestuia.

Pilotul prezent si-a  prezentat pozitia si a fost ascultat cu privire la actiunile intreprinse de acesta pe domeniul zborului cu parapanta in tandem. Avand in vedere cercetarea demarata de organele judiciare ale statului pentru zborul in tandem fara documentele legale, CD azlr a hotarat cu cinci voturi pentru si o abtinere suspendarea licentei de pilot conform RACR LPAN AUN 2035, pana cand acesta isi va rezolva situatia juridica in aceasta speta. Actiunea de suspendare a licentei  va fi adusa la cunostinta AACR si isi incepe  valabilitatea odata cu finalizarea tuturor demersurilor legale ( notificare, contestatie etc)

 

3. Stabilirea calendarului de desfasurare a activitatilor cursului de upgrade pentru instructori.

Cursul de upgrade pentru instructori se va desfasura conform hotararilor Adunarii Generale din anul 2016, in perioada 26-27 ianuarie 2019.

La acest curs vor participa instructorii care nu au fost prezenti la cursul anterior.

CD AZLR va respecta intocmai hotararile AG AZLR din 2017 asumate prin votul a peste 50 de participanti.

 

4. Stabilirea programului de pregatire teoretica pentru cursul de tandem

Modulul de pregatire teoretica pentru cursul organizat de AZLR in vederea obtinerii califcarii pilot tandem clasa parapanta se va desfasura in perioada 21-23 februarie 2019, si la acesta vor participa pilotii declarati admisi in urma examenului desfasurat de AZLR in data de 07.11.2018 la care se adauga candidatii restanti din cursurile anterioare care au depus dosarele de participare la curs pana in data de 21.10.2018

 

5. Stabilirea datei si a ordinii de zi, pentru Adunarea Generala a AZLR din 2019

Data stabilita cu unanimitate de voturi pentru Adunarea Generala a AZLR este 09 martie 2019.

Propunerile pentru stabilirea ordinii de zi dar si cele de modificare ale procedurilor interne ale AZLR ( examinari, teste, licentiere, etc) se vor face conform ROI  cu  60 de zile inainte, respectiv 8 ianuarie 2019, data limita.

Dosarele candidatilor la functii de conducere in AZLR se vor depune pana in data de 20 februarie 2019, data postei.

Propunerile pentru candidatura la o functie de conducere in cadrul comisilor de specialitate sau CD al AZLR se fac din randurile membrilor activi cu cotizatia platita la zi, si este necesar sa cuprinda, o cerere de intentie, un curriculum vitae (solicitarea AACR) si un plan de activitate/ management, propus spre a fi realizat pe durata mandatului solicitat. Persoanele ce vor fi alese vor semna un angajament de asumare a responsabilitatii pentru functia si postul pentru care au fost alese. ( solicitarea AACR).

Anuntul final al ordinii de zi a Adunarii Generale a AZLR pentru 2019 se va face conform ROI cu 45 de zile inainte, respectiv  data de 23 ianuarie 2019.

 

6. Alte analize si discutii de actualitate.

A fost ridicata problema completarii numarului de instructori de teren pentru cursul de tandem peste lista solicitantilor care au facut acest demers pana la data stabilita. Demersul a fost respins deoarece s-a votat in sedinta anterioara aceasta speta.

S-a ridicat problema dosarelor inocmite necorespunzator de catre instructori  elevilor piloti, si presiunea pe care acestia o exercita asupra examinatorilor pentru a fi primiti in examen. S-a conchis ca anul acesta a fost un an de trecere de la un sistem la altul , avand in vedere schimbarile sistemul Para Pro si ca acceste schimbari au produs multe inadvertente.

Solutia identificata a fost armonizarea procedurilor cu noul Safe Para, si gasirea unor solutii unanim acceptate de catre majoritatea celor care instruiesc, cu asumarea atat a drepturilor cat si a responsabilitatilor care revin acestora.

Urmatoarea intalnire a CD AZLR va fi in weekend-ul in care se desfasoara cursul de upgrade pentru instructori

 

Valentin Popa

Presedinte AZLR