Sesiune de examinare ordinara Brasov

Stimati  colegi,

in perioada 26-27 martie 2016 se va organiza, de catre AZLR,  in zona de zbor de la Bunloc - Sacele  o sesiune de examinare ordinara in vederea eliberarii/ reinoirii  licentelor de pilot clasa parapanta.

Examinarile se vor desfasura conform OM 630/2007 si  Anexa 5 din procedurile AZLR cu privire la  desfasurarea examinarilor pentru clasa parapanta (http://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia19.pdf) participantii avand obligatia sa aiba asupra lor dosarul de eliberare intocmit de un instructor cu licenta in termen de valabilitate, taxa de licenta platita, carnetul de zbor, completat corespunzator ( conform nivelului Para Pro 3), registrul de zbor al scolii/instructorului care a efectuat instruirea si echipamentul de zbor necesar compus din  parapanta conforma nivelului de licenta/ calificare solicitat, seleta, parasuta de siguranta si casca in conditii optime de utilizare .

Candidatii care nu indeplinesc aceste conditii nu pot intra in examen.

Examinarea teoretica va incepe in data de 26 martie 2016 la ora 10.00 la sediul scolii de zbor SkyDreamers din Sacele str. Negoi nr.3.

Informatii suplimentare cu privire la programul complet de desfasurare al examinarii gasiti la organizatorul sesiunii.

Consiliul Director

AZLR

 

Decizia  nr. 25 din 01.01.2016

In baza legislatiei aeronautice in vigoare si a hotararilor Adunarii Generale a AZLR,  calendarul examinarilor ordinare,  teoretice si practice organizate de AZLR in vederea eliberarii / revalidarii / reinoirii licentelor de pilot / pilot tandem / instructor aeronave ultrausoare clasa parapanta pentru anul 2016 este urmatorul:

 

●   26 martie- 27 martie 2016 Bunloc

●   15 aprilie - 16 aprilie  2016 (examinare curs tandem, locatie aleasa de examinatori)

●    21 mai – 22 mai 2016 Clopotiva

●    11 iunie  12 iunie Cluj Napoca

●   16 iulie – 17 iulie 2016 (examinare curs tandem, locatie aleasa de examinatori)

●    30 iulie – 31 iulie 2016 Sibiu

●    22 august – 25 august  ( examinare admitere curs instructor)

●    17 septembrie-18 septembrie 2016 (examinare curs tandem, locatie aleasa de examinatori)

●    24 septembrie – 25 septembrie 2016 Priseaca

●    22 octombrie – 23 octombriembrie 2015 Iasi/Suceava

 

Aceste sesiuni de  examinare teoretica si practica sunt organizate GRATUIT de catre AZLR  persoanele participante avand obligatia sa se prezinte cu dosarul de licenta intocmit  si semnat corespunzator conform reglementarilor aeronautice in vigoare, si cu echipamentul de zbor corespunzator nivelului de licentiere solicitat in conditii optime de zbor.

In afara acestor sesiuni obligatorii de examinare instructorii /scolile de zbor /cluburile si asociatile de profil pot solicita  pe tot parcursul anului sesiuni extraordinare de examinare care se vor desfasura in locatile stabilite de solicitant.

Conditiile in care se organizeaza  si se desfasoara aceste sesiuni extraordinare sunt, cele stipulate in Anexa 5, procedura de examinare,  un numar de minim 7 elevi piloti/piloti, participanti la examinare, si o locatie de zbor corespunzatoare desfasurarii  programului de examinare practica care sa ofere candidatilor posibilitatea executarii temelor necesare in functie de nivelul de licenta solicitat si  sa respecte normele de siguranta si securitatea zborului in domeniu.

Organizatorii acestor sesiuni extraordinare vor asigura inspectorilor examinatori deplasarea, cazarea si masa in conditii decente, examinarile aferente desfasurandu-se GRATUIT de catre inspectorii examinatori delegate de catre AZLR.

Solicitarea in vederea organizarii unei sesiuni extraordinare de examinare in vederea eliberarii / revalidarii/ reinoirii licentelor de pilot /pilot de tandem/ instructor de aeronave ultrausoare clasa parapanta se trimite in scris sau pe mailul asociatiei cu minim 30 de zile inainte de data solicitata, mentionandu-se programul  numarul participantilor si locatia examinarii si nu se poate organiza la mai putin de doua saptamani distanta de o sesiune ordinara programata.

Candidatii sunt obligati sa isi anunte participarea cu minim 7 zile inainte, in scris pe mailul asociatiei

 

Valentin  Ioan Popa

Presedinte AZLR

 

Convocare Adunare Generala AZLR pe anul 2016

 

Stimati colegi,

in conformitate cu statutul si Regulamentul de Ordine Interioara al AZLR ,  Adunarea Generala,  se va desfasura in  in data de 27 Februarie 2016, cu incepere de la ora 10.00, la sediul Biroului de Licente din Sibiu, str. Andrei Muresanu nr.9

Ordinea de zi a AG  cuprinde  urmatoarele puncte:


1. Stabilirea cvorumului AG si inregistrarea mandatelor delegatilor.
2. Aprobarea ordinii de zi si introducerea de noi puncte pe ordinea de zi daca este cazul
3. Raportul de activitate al presedintilor de comisii din cadrul AZLR pt anul 2015 (acestea  este obligatoriu sa fie trimise electronic sau postal pe adresele de corespondenta ale AZLR pana la data de 01.02.2016 pentru a fi inregistrate corespunzator).
4. Raportul de activitate ale inspectorului sef insarcinat cu examinarile personalului aeronautic navigant pentru anul 2015
5. Raportul de activitate al presedintelui AZLR pt anul 2015

6. Raportul financiar si bilantul pentru anul 2015
7. Informare cu privire la anchetele evenimentelor de zbor, desfasurate si/sau
finalizate / aflate in cercetare la AZLR .
8. Analiza situatiei reale din teritoriu si discutii pentru solutii si mod de actiune
in perioada urmatoare.
9. Discutii,  dezbateri si aprobari de proceduri interne.
10. Planul de activitate pentru 2016, cursuri, examinari , programe de upgrade si proiectul de buget.

12. Calendarul competional pentru anul 2016 
13.Diverse

Adunarea Generala a AZLR se va desfasura in conformitate cu prevederile statutare si ale ROI, drept de vot avand membrii cu cotizatia platita pt anul 2015 pana la data de 01.02.2016.
Membrii AZLR cu cotizatia platita la zi in cazul in care nu pot participa personal la AG, pot delega, prin procura simpla (semnata de doi martori, cu datele de identificare ale acestora, respectiv nr carte de identitate, nume prenume etc) un alt membru al AZLR cu cotizatia platita la zi, care sa le reprezinte interesele
In cazul in care cvorumul AG nu se va realiza, urmatoarea sedinta a AG va fi convocata 10 zile mai tarziu conform statutului AZLR.

Valentin Ioan Popa

Presedinte AZLR

 

 

Examinare practica Bunloc

Stimati colegi, 
in acest week-end se va desfasura in zona de zbor Bunloc, examinarea practica pentru elevii piloti care au obtinut nota de trecere la proba teoretica desfaurata in data de 14 noiembrie 2015 cu ocazia sesiunii extraordinare organizata la Brasov, si care nu s-a putut finaliza din cauza vremii nefavorabile. 
Proba practica se va desfasura conform legislatiei aeronautice in vigoare, candidatii avand obligatia sa aiba asupra lor dosarul de licentiere, carnetul de zbor si echipamentul de zbor, complet in stare tehnica buna, corespunzator nivelului pentru care sustin examinarea practica.
Proba practica va incepe sambata 05 decembrie ora 9.00 la Bunloc.

Valentin Popa
Presedinte AZLR

 

Amanare Sesiune Examinare Brasov

Stimati colegi,

avand in vedere situatia meteorologica din acest week-end, la solicitarea organizatorilor si pentru  a evita cheltuielile nejustificate din partea celor care  doresc sa participe la examenul de sambata, sesiunea extraordinara de examinare in vederea licentierii pilotilor de aeronave ultrausoare nemotorizate clasa parapanta, reprogramata la Brasov in perioada 21-22 Noiembrie 2015, se va amana pentru perioada 5-6 Decembrie 2015.

Detalii despre reprogramarea si desfasurarea sesiunii de examinare puteti afla de la organizatorul acesteia, instructor Gyorgy Robert tel: 0726369719

Comisia de Relatii si Comunicare
AZLR