Raportul Adunarii Generale AZLR din data de 09.03.2019

Stimati colegi,

In data de 09 martie 2019,  a avut loc la Sibiu  Adunarea Generala a AZLR.  La aceasta sedinta au fost prezenti  membrii cu drept de vot, dar si piloti si instructori care nu fac parte din asociatie cu statut de invitati. Conform ordinii de zi aprobate au fost prezentate rapoartele sefilor de comisii precum si raportul examinatorului sef.. S-au analizat problemele cu care asociatia s-a confruntat in anul care a trecut, atat ca autoritate de certificare cat si ca reprezentant al intereselor membrilor sai.

Principalele probleme discutate au vizat necesitatea actualizarii statutului avand in vedere competentele de autoritate delegata de certificare, imbunatatirea unor proceduri interne  pentru procesul de instruire al pilotilor, intocmirea documentatiei in vederea licentierii, examinari pentru obtinerea calificarilor aferente domeniului, accidentele petrecute in 2018 si modul acestora de raportare, precum si actiunile de indisciplina si incalcare a reglementarilor aeronautice in vigoare de catre personalul aeronautic navigant.

In vederea imbunatatirii activitatilor pe domeniul aeronavelor ultrausoare pentru anul 2019 au fost votate in unanimitate si aprobate urmatoarele:

-       completarea si amendamentele la procedura de de examinare a pilotilor, pilotilor de tandem si intructorilor, transparenta si in acord cu normele profesionale internationale in vigoare in acest moment, SAFE PARA. Aceasta procedura poate fi vizualizata aici, https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia50.pdf si, este singura procedura acceptata in procesul de examinare a personalului aeronautic navigant, clasa parapanta;

-       a fost stabilit calendarul examinarilor ordinare, organizate GRATUIT de catre AZLR in anul 2019, https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia49.pdf

-       a fost votat si aprobat bugetul minimal pentru 2019, buget care contine posibilitatea angajarii a doua persoane care sa se ocupe permanent de problemele de organizare si asigurarea  desfasurarii in conditii optime a activitatilor delgate de catre AACR;

-       a fost votata si aprobata o noul lista a cotizatiilor si tarifelor servicilor prestate catre terti. Aceasta lista de tarife va intra in vigoare dupa aprobarea acestora de catre organul legiuitor conform normelor in vigoare, https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia51.pdf

-       lista examinatorilor pentru anul 2019 urmeaza sa fie completata cu noi candidati din randul instructorilor cu licenta valabila care si-au exprimat disponibilitatea Aceasta o sa fie actualizata permanent de catre examinatorul sef, care va analiza activitatea examinatorilor in ultimii doi ani, va  completa sau invalida aceasta lista, asigurandu-se ca pilotii care sunt in situatia de a revalida /reinoi licenta sa poata face acest lucru pe intreg cuprinsul tarii;

-       in acest an ( luna octombrie) se va desfasura  un curs organizat de catre AZLR in vederea obtinerii calificarii instructor parapanta, clasa parapanta. Detaliile si programul cursului vor fi afisate in timp util pe siteul asociatiei dupa aprobarea acestuia de catre AACR;

-       incepand din acest an AZLR  nu va  mai sprijini si premia activitatea competitonala sportiva pe domeniul AUN, deoarece acest domeniu este in responsabilitatea Federatiei Aeronautice Romane, AZLR neavand competente pe acest domeniu

-       in vederea asigurarii indeplinirea obiectivelor asumate in cadrul PNSAC ( Planul National de Siguranta) si a imbunatatirii sigurantei si securitatii zborului,dar si a comunicarii cu pilotii din teritoriu, AZLR va organiza  in 2019,  intalniri in zonele de zbor importante, unde vor fi prezentate situatii ale accidentelor, incalcarilor de spatii aeriene etc si vom incerca sa gasim impreuna solutii pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta practicantii zborului cu parapanta punctual de fiecare zona in parte;

-       in  14 decembrie 2019 se va organiza GRATUIT al treilea seminar de upgrade al pregatirii instructorilor si pilotilor de tandem de aeronave ultrausoare, obligatoriu pentru cei care detin aceasta calificare;

-       din punct de vedere al actiunilor pe linie de autoritate de certificare ce privesc inspectia de siguranta a zborului, AZLR va identifica si notifica conform procedurilor legale in vigoare, toate actiunile de incalcare a reglementarilor aeronautice pentru care a fost delegata;

-       in ceea ce priveste procedurile de echivalare a licentelor de pilot  parapanta, acestea sunt stipulate de catre RACR LPAN AUN prin OM630/2007, iar echivalarea calificarilor aferente se va face doar pe baza de reciprocitate cu statul sau entitatea din statul care a emis respectiva calificare. Se vor lua masuri pentru rezolvarea problemelor legate de sistemul privat APPI, sistem de pregatire nerecunoscut in Romania si in majoritatea tarilor care fac parte din EHPU;

-       in plan sportiv a fost discutat calendarul competitonal din 2019, care cuprinde pana in prezent un singur concurs de XC si cinci concursuri de aterizare la punct fix. Programul acestora poate fi vizualizat aici https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia53.pdf

-       a fost votat si validat un nou Consiliu Director al AZLR care va reprezenta asociatia in raporturile cu terti si va indeplini functiile stipulate in statut si ROI pentru perioada 2019-2023. https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia52.pdf

Adunarea Generala a AZLR a fost declarata inchisa urmand ca noul Consiliu Director sa isi stabileasca calendarul de lucru si programul de desfasurare a intalnirilor ordinare pentru 2019 si sa asigure desfasurarea activitatilor  conform reglementarilor aeronautice pentru care  a fost delegat.

 

Valentin Popa

Presedinte AZLR

 

Locatie desfasurare AG AZLR 2019

Stimati colegi,

Adunarea Generala a AZLR, programata in data de 09 martie 2019 se va desfasura incepand cu ora 10.00 la Facultatea de Stinte din Sibiu, str. Ion Ratiu nr.5-7, sala A12 ( locatia unde s-au desfasurat modulul teoretic al cursului de  upgrade, dar si AG AZLR din 2017).

In cazul in care, conform reglementarilor asociatiei, nu se va intruni cvorumul necesar desfasurarii acestei intalniri anuale  ( numar redus de confirmari pe adresa de mail a asociatiei), aceasta se va reprograma conform statutului.

 

Consiliul Director

AZLR

 

Modul teoretic curs tandem, februarie 2019

Stimati colegi,

In conformitate cu hotararile Consiliul Director al AZLR din 14.12.2018, in perioada 22-24 februarie 2019, se va desfasura la Sibiu ,modulul teoretic in vederea obtinerii calificarii pilot tandem , clasa parapanta.

Lista  validata a participantilor acestui curs este cea rezultata in urma verificarii dosarelor si a examenului de admitere  desfasurat la Clopotiva in 7-8.11.2018, respectiv: Veress Stefan Arpad, Stoian Marius, Murariu Ovidiu, Crisan Radu Ciprian, Selever Bogdan Tudo,r Budala Mircea Florin, Bogdan Ursu, Szombat Istvan, Alexandru Scurtu.

 

Cursurile se vor desfasura  pe str. Andrei Muresanu nr.9 ( sala Biroului de Licente) din Sibiu,  incepand de  vineri 22.02.2018, ora 10.00.

Prezenta la cursurile modulului teoretic  este obligatorie, iar cursantii vor avea asupra lor dovada achitarii  in contul AZLR ( www.azlr.ro rubrica contact) a diferentei de tarif mentionata in anuntul oficial.

Modulul teoretic se va incheia duminica 24.02.2019 ora 18.00.Valentin Popa

Presedinte AZLR

 

Convocare Adunare Generala AZLR pe anul 2019

Stimati colegi,

in conformitate cu statutul si Regulamentul de Ordine Interioara al AZLR , si in urma hotararilor Consiliului Director,  Adunarea Generala,  se va desfasura in  in data de 09 martie 2019 la Sibiu, cu incepere de la ora 10.00, la sediul Biroului de Licente a AZLR din str. Andrei Muresanu nr. 9 ( in functie de numarul de participanti care vor confirma prezenta , in cazul in care vom depasi numarul permis de aceasta locatie, vom anunta in timp util  noua locatie)

Ordinea de zi a AG  cuprinde  urmatoarele puncte:


1. Stabilirea cvorumului AG si inregistrarea mandatelor delegatilor.
2. Aprobarea ordinii de zi si introducerea de noi puncte pe ordinea de zi daca este cazul
3. Raportul de activitate secretarului si al presedintilor de comisii din cadrul AZLR pt anul 2018 (acestea  este obligatoriu sa fie trimise electronic sau postal pe adresele de corespondenta ale AZLR pana la data de 25.02.2019 pentru a fi inregistrate corespunzator).
4. Raportul de activitate ale inspectorului sef insarcinat cu examinarile personalului aeronautic navigant pentru anul 2018
5. Raportul de activitate al presedintelui AZLR pt anul 2018

6. Raportul financiar si bilantul pentru anul 2018
7. Informare cu privire la anchetele evenimentelor de zbor, desfasurate si/sau finalizate / aflate in cercetare la AZLR .
8. Analiza situatiei reale din teritoriu  si discutii pentru solutii si mod de actiune in perioada urmatoare.
9. Modificare a statutului AZLR.

10. Amendamente si modificari ale procedurilor interne de licentiere, anexelor AZLR, tarife, etc

11. Validarea noului set de intrebari teoretice si a  modificarilor din procedura de examinare
12. Planul de activitate pentru 2019 ( examinari ordinare, cursuri de calificare etc) si proiectul de buget pentru 2019
13. Alegerea Consiliului Director al AZLR ( presedinte, vicepresedinte, secretar, presedinti de comisii legislatie, siguranta si securitatea zborului, teorie si pregatire,  sport, comunicare, examinatorul sef si a cenzorilor)
14. Calendarul competional pentru anul 2019 si modul de constituire a echipei nationale
15. Diverse

Adunarea Generala a AZLR se va desfasura in conformitate cu prevederile statutare si ale ROI, drept de vot avand membrii  activi cu cotizatia platita pt anul 2018 pana la data de 31.01.2019. In vederea pregatirii si organizarii corespunzatoare, avand in vedere numarul  membrilor, va rugam sa confirmati participarea pana in data de 01.03.2019 pe adresa electronica This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Propunerile pentru candidatura la o functie de conducere in cadrul comisilor de specialitate sau CD al AZLR se fac din randurile membrilor activi cu cotizatia platita la zi, si este necesar sa cuprinda o cerere de intentie un curriculum vitae ( solicitarea AACR) si un plan de activitate/ management, propus spre a fi realizat pe durata mandatului solicitat. Persoanele ce vor fi alese vor semna un angajament de asumare a responsabilitatii pentru functia si postul pentru care au fost alese. ( solicitarea AACR)
Acestea se primesc, electronic pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , sau, postal, la adresa AZLR , Sibiu, str. Tipografilor nr 18, ap.1, cod 550164, pana la data ( postei)  20.02.2019, inclusiv.  .
Conform hotararii AG 2016, vor avea drept de vot membrii activi care vor fi prezenti la sedinta.
In cazul in care cvorumul AG nu se va realiza, urmatoarea sedinta a AG va fi convocata 10 zile mai tarziu conform statutului AZLR.

Cu stima,

Valentin Ioan Popa

Presedinte AZLR

 

Anunt locatie seminar instructori, ianuarie 2019

Stimati colegi,


Seminarul de upgrade al instructorilor de aeronave ultrausoare nemotorizate, programat in data de 26 ianuarie 2019 se va desfasura incepand cu ora 10.00 la Facultatea de Stiinte din Sibiu, str. Ion Ratiu nr.5-7, sala A01, parter, ( locatia unde s-au desfasurat modulele comune de pregatire teoretica din cadrul programului de pregatire al pilotilor de tandem si instructorilor , dar si ultimele doua AG).
Multumim instructorilor de aeronave ultrausoare nemotorizate care au confirmat prezenta pentru interesul acordat acestei actiuni.

Consiliul Director
AZLR