Stimati colegi,

In data de 09 martie 2019,  a avut loc la Sibiu  Adunarea Generala a AZLR.  La aceasta sedinta au fost prezenti  membrii cu drept de vot, dar si piloti si instructori care nu fac parte din asociatie cu statut de invitati. Conform ordinii de zi aprobate au fost prezentate rapoartele sefilor de comisii precum si raportul examinatorului sef.. S-au analizat problemele cu care asociatia s-a confruntat in anul care a trecut, atat ca autoritate de certificare cat si ca reprezentant al intereselor membrilor sai.

Principalele probleme discutate au vizat necesitatea actualizarii statutului avand in vedere competentele de autoritate delegata de certificare, imbunatatirea unor proceduri interne  pentru procesul de instruire al pilotilor, intocmirea documentatiei in vederea licentierii, examinari pentru obtinerea calificarilor aferente domeniului, accidentele petrecute in 2018 si modul acestora de raportare, precum si actiunile de indisciplina si incalcare a reglementarilor aeronautice in vigoare de catre personalul aeronautic navigant.

In vederea imbunatatirii activitatilor pe domeniul aeronavelor ultrausoare pentru anul 2019 au fost votate in unanimitate si aprobate urmatoarele:

-       completarea si amendamentele la procedura de de examinare a pilotilor, pilotilor de tandem si intructorilor, transparenta si in acord cu normele profesionale internationale in vigoare in acest moment, SAFE PARA. Aceasta procedura poate fi vizualizata aici, https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia50.pdf si, este singura procedura acceptata in procesul de examinare a personalului aeronautic navigant, clasa parapanta;

-       a fost stabilit calendarul examinarilor ordinare, organizate GRATUIT de catre AZLR in anul 2019, https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia49.pdf

-       a fost votat si aprobat bugetul minimal pentru 2019, buget care contine posibilitatea angajarii a doua persoane care sa se ocupe permanent de problemele de organizare si asigurarea  desfasurarii in conditii optime a activitatilor delgate de catre AACR;

-       a fost votata si aprobata o noul lista a cotizatiilor si tarifelor servicilor prestate catre terti. Aceasta lista de tarife va intra in vigoare dupa aprobarea acestora de catre organul legiuitor conform normelor in vigoare, https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia51.pdf

-       lista examinatorilor pentru anul 2019 urmeaza sa fie completata cu noi candidati din randul instructorilor cu licenta valabila care si-au exprimat disponibilitatea Aceasta o sa fie actualizata permanent de catre examinatorul sef, care va analiza activitatea examinatorilor in ultimii doi ani, va  completa sau invalida aceasta lista, asigurandu-se ca pilotii care sunt in situatia de a revalida /reinoi licenta sa poata face acest lucru pe intreg cuprinsul tarii;

-       in acest an ( luna octombrie) se va desfasura  un curs organizat de catre AZLR in vederea obtinerii calificarii instructor parapanta, clasa parapanta. Detaliile si programul cursului vor fi afisate in timp util pe siteul asociatiei dupa aprobarea acestuia de catre AACR;

-       incepand din acest an AZLR  nu va  mai sprijini si premia activitatea competitonala sportiva pe domeniul AUN, deoarece acest domeniu este in responsabilitatea Federatiei Aeronautice Romane, AZLR neavand competente pe acest domeniu

-       in vederea asigurarii indeplinirea obiectivelor asumate in cadrul PNSAC ( Planul National de Siguranta) si a imbunatatirii sigurantei si securitatii zborului,dar si a comunicarii cu pilotii din teritoriu, AZLR va organiza  in 2019,  intalniri in zonele de zbor importante, unde vor fi prezentate situatii ale accidentelor, incalcarilor de spatii aeriene etc si vom incerca sa gasim impreuna solutii pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta practicantii zborului cu parapanta punctual de fiecare zona in parte;

-       in  14 decembrie 2019 se va organiza GRATUIT al treilea seminar de upgrade al pregatirii instructorilor si pilotilor de tandem de aeronave ultrausoare, obligatoriu pentru cei care detin aceasta calificare;

-       din punct de vedere al actiunilor pe linie de autoritate de certificare ce privesc inspectia de siguranta a zborului, AZLR va identifica si notifica conform procedurilor legale in vigoare, toate actiunile de incalcare a reglementarilor aeronautice pentru care a fost delegata;

-       in ceea ce priveste procedurile de echivalare a licentelor de pilot  parapanta, acestea sunt stipulate de catre RACR LPAN AUN prin OM630/2007, iar echivalarea calificarilor aferente se va face doar pe baza de reciprocitate cu statul sau entitatea din statul care a emis respectiva calificare. Se vor lua masuri pentru rezolvarea problemelor legate de sistemul privat APPI, sistem de pregatire nerecunoscut in Romania si in majoritatea tarilor care fac parte din EHPU;

-       in plan sportiv a fost discutat calendarul competitonal din 2019, care cuprinde pana in prezent un singur concurs de XC si cinci concursuri de aterizare la punct fix. Programul acestora poate fi vizualizat aici https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia53.pdf

-       a fost votat si validat un nou Consiliu Director al AZLR care va reprezenta asociatia in raporturile cu terti si va indeplini functiile stipulate in statut si ROI pentru perioada 2019-2023. https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia52.pdf

Adunarea Generala a AZLR a fost declarata inchisa urmand ca noul Consiliu Director sa isi stabileasca calendarul de lucru si programul de desfasurare a intalnirilor ordinare pentru 2019 si sa asigure desfasurarea activitatilor  conform reglementarilor aeronautice pentru care  a fost delegat.

 

Valentin Popa

Presedinte AZLR