Ca urmare a informatilor trunchiate care sunt prezentate pe grupul de discutii al parapantistilor mai jos se gaseste textul integral al raspunsului AZLR cu privire la solicitarea trimisa in vederea organizarii unui curs de calificare pe domeniul parapantei. Mentionam ca am oferit raspunsul in termenul legal, dupa analiza amanuntita a documentelelor depuse de solicitant care pot fi puse la dispozitia oricarei persoane interesate la cerere
Nr. 126 / 20.04.2022
Către : Asociația Clubul Sportiv Flyway Târgoviște
D-lui Președinte Leonard Grigorescu
Subiect: Solicitare aprobare curs (program) de pregătire teoretică si practică în vederea obținerii calificării/autorizației de instructor parapante și pilot tandem parapante
Stimate Domn,
Ca urmare solicitării dvs oficiale de organizare a unui curs (program) de pregătire teoretică și practica în vederea obținerii calificării/autorizației de instructor parapante și pilot tandem parapante, înregistrat la AZLR cu nr.103 din 21.03.2022 vă informăm că acesta a fost studiat și analizat de către Consiliul Director al AZLR.
În urma acestei analize s-au constatat următoarele:
1. Asociația Clubul Sportiv Flyway Târgoviște, persoană juridică română conform datelor furnizate de dvs, nu a desfășurat nici un fel de activități în perioada de la înfințare, 08 mai 2013 și până în anul 2016, ultima dată care este consemnată în înregistrările oficiale ale organelor abilitate ale statului român. Din aceste date existente s-a consemnat faptul că activitățile prognozate a fi desfășurate de aceasta persoană juridică se încadrează la capitolul alte activități sportive fără activitate economică. Această persoană juridică nu se află în nici o evidență a vreunei autorități din domeniul aeronautic cu activitate specifică desfășurată în ultimii cinci ani;
2. Referitor la documentele necesare a fi prezentate spre aprobare, lipsesc lista candidaților și lista examinatorilor. Până la aceasta dată nu a fost înregistrată la AZLR nici o solicitare de delegare a unor examinatori din partea Asociației Clubul Sportiv Flyway Târgoviște;
3. Există neconcordanțe de perioade de desfășurare a cursului în documentele prezentate spre aprobare, mențiunile din ultimul document oficial oferind mai multe date ca durată a cursului, date care se contrazic între ele;
4. Din lista lectorilor prezentată de dvs un singur lector, respectiv Szutor Zsigmond este un instructor și un lector care are experienta pentru acest tip de modul de pregătire, acesta participând în calitate de lector recunoscut de AZLR la alte cursuri organizate de autoritatea de certificare.
Dl Grigorescu Leonard nu are activitate de instruire sau ca lector pe domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate în ultimii cinci ani, conform înregistrărilor documentelor de licență la AZLR, acesta a parcurs în calitate de elev un program de reînoire a calificării de instructor doar în anul 2020, licența de pilot și implicit calificarea de instructor fiind expirată.
Dl Tutunea Cristian, conform înregistrarilor oficiale ale autorității de certificare, nu a a participat ca lector la nici un curs de calificare instructor/tandem parapanta, activitățile de instruire de până în prezent desfasurându-se pe pregătirea elevilor piloți până la nivelul Safe Para 4;
5. Supraveghetorul cursului, Dl Dincă Șerban, nu figurează în documentele oficiale existente la AZLR cu activitate de instruire sau alte activități conexe pe domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate, clasa parapanta în ultimii cinci ani;
6. O parte din conținuturile cursurilor de pregătire generale prezentate de dvs în documentele trimise electronic sunt conforme nivelului de pregatire a elevilor piloți și nu corespund temelor din cursul cadru prezentat;
7. Timpurile alocate examenelor de admitere sunt insuficiente pentru a parcurge programul de examinare conform documentelor oficiale ale cursului.
Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile OM 630/2007 RACR LPAN AUN 2110 și 2170, vă informăm ca nu se indeplinesc condițiile stipulate de legislația aeronautică pe domeniu în vigoare, astfel că AZLR în calitate de autoritate de certificare, conform hotărârii unanime a Consiliului Director, respinge ca neconform, procedura și programul de pregătire teoretică și practică a cursului de propus de dvs în vederea obținerii calificării de instructor/pilot tandem clasa parapantă.
Pentru orice alte informații suplimentare vă stăm la dispoziție.
Avand in vedere cele prezentate mai sus precizam faptul ca o calificare superioara licentei de pilot de tandem se supune pe langa reglementarea specifica, atat legilor romanesti (codul ocupatilor, alte reglementari pentru personalul implicat in predare teoretica si practica) cat si ale europene ( pentru recunoasterea calificarilor si in afara granitelor) pe acest domeniu ( legislatia UE).
Astfel ca AZLR in calitate de certificare nu poate sa aprobe un program de pregatire organizat de o persoana juridica care nu exista de jure conform legislatiei romanesti in vigoare, care nu are nici o activitate cu aeroanave ultrausoare nemotorizate si nu este membra a nici unei federatii sau organizatii nationale si care nu a depus nici macar un bilant in ultimii sase ani.
Personalul implicat este necesar sa fi avut experienta pe domeniul instruirii si mai mult decat atat continuturile programului de pregatire este necesar sa fie superioare nivelului Safe Para 5.
Cu tot respectul fata de aceasta initiativa insa in calitatea pe care o detine AZLR in acest moment conform avizelor si certificarilor AACR in vigoare pana in 2025 nu putem aproba obtinerea unor calificari superioare fara a se indeplini conditiile minime de pregatire astfel incat aceasat calificare sa poata oferii instructori si piloti de tandem bine pregatiti care sunt baza in activitatea de lucru cu terti si care sa poata asigura un grad cat mai ridicat de siguranta si securitate a zborului pe domeniul nostru.
AZLR are experienta unui curs asemeantor organizat in trecut care dupa ce a fost invalidat, am fost nevoiti sa organizam cursuri de reantrenare si pregatire suplimentara pentru a repara prejudiciile aduse participantilor. Nu dorim sa ajungem in aceasi situatie si sa fim raspunzatori de prejudiciile cauzate participantilor de aprobarea unor programe neconforme sau predate de personal care nu a instruit sau desfasurat activitate pe acest domeniu in ultimii 5 ani.
AZLR are in program din 2019 votat de AG aceste cursuri de calificare (care nu a fost posibil de organizat datorita restrictilor)si a pornit demersurile legale pentru organizarea acestuia in conformitate cu reglementarile nationale si europene in vigoare si care are lectori specializati pe fiecare disciplina cu experienta atat in domeniul parapantei cat si cu experienta in predarea cunostintelor. Programul de pregatire teoretic si practic ca si examinarea sunt similare cu cele practica in tarile cu experienta pe domeniu, pentru ca pe viitor sa nu mai existe probleme de recunoastere a acestor califciari datorate nivelului scazut de instruire. Programul va fi anuntat in momentul indeplinirii tuturor conditilor stipulate in legislatia nationala si cea europeana si va fi aprobat de catre AACR.
Valentin Popa