Stimaţi colegi,
În conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară al AZLR, se convoacă ultima sedinţă ordinară a Consiliului Director al asociaţiei, pentru anul 2022.
Aceasta se va desfăşura în data de 21 noiembrie 2022 la sediul Biroului Licenţe din Sibiu str. Gheorghe Dima nr. 35 A cu începere de la ora 17.00. La această sedinţă vor participa alături de preşedinte, secretar şi vicepreşedinte, şefii comisiilor de specialitate şi examinatorul sef.
Având în vedere ca aceste sedinţe sunt deschise, pot deasemenea să participe conform ROI şi membrii AZLR care doresc acest lucru.
Pe ordinea de zi a întâlnirii se găsesc următoarele teme:
1. Analiza activităîii desfăăurate de fiecare comisie şi personal responsabil din cadrul AZLR pentru perioada cuprinsă între sedinţele CD ;
2. Analiza sesiunii de examinare în vederea admiterii candidaţilor în cursul de obţinere a calificării pilot tandem şi instructor clasa parapantă, rezolvare contestaţii.
3. Stabilirea programului de activităţi pentru următoarea perioadă, cursuri, examinari etc.
4. Analiza situaţiei incidentelor şi accidentelor, măsuri de reducere a evenimentelor.
5. Analiza situaţilor constatate a încălcării legislaţiei aeronautice în vigoare
6. Stabilirea datei şi a ordinii de zi, pentru Adunarea Generală a AZLR din 2023.
7. Alte analize şi discutii de actualitate.
Colegii care vor participa sunt rugaţi să îşi întocmească rapoartele corespunzătoare, precum şi documentele sau delegaţile necesare deplasării, în vederea decontării acestora.
Valentin Popa
Presedinte AZLR