Convocare Adunare Generală AZLR pe anul 2023
Stimaţi colegi,
iîn conformitate cu statutul şi Regulamentul de Ordine Interioară al AZLR , şi în urma hotărârilor Consiliului Director, Adunarea Generală, se va desfaşura în data de 25 februarie 2023 la Sibiu, cu începere de la ora 10.00, la sala Faust a Hotelului My Continental din Sibiu din str. Calea Dumbravii nr.2-4
Ordinea de zi a AG cuprinde următoarele puncte:
1. Stabilirea cvorumului AG şi înregistrarea mandatelor delegaţilor.
2. Aprobarea ordinii de zi şi introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, dacă este cazul
3. Rapoartele de activitate ale inspectorului sef, secretarului, şi presedintilor de comisii din cadrul AZLR.
4. Raportul de activitate al preşedintelui AZLR
5. Raportul financiar şi bilanţul contabil
6. Analiza situaţiei reale din teritoriu, discuţii pentru soluţii şi mod de acţiune iîn perioada următoare.
7. Amendamente ale statutului AZLR şi ROI.
8. Amendamente şi modificari ale procedurilor interne de licenţiere, anexelor AZLR, seturi de întrebări, proceduri, tarife, etc
13. Alegeri în Consiliului Director al AZLR ( pentru poziţiile vacante sau cele care suportă modificări)
12. Planul de activitate pentru 2023 şi proiectul de buget pentru anul în curs.
14. Calendarul competiţional sportiv pentru anul 2023, modul de constituire a echipelor naţionale şi regulamente competiţii.
15. Primiri noi membrii, diverse.
Adunarea Generală a AZLR se va desfăşura în conformitate cu prevederile statutare şi ale ROI, drept de vot având membrii activi cu cotizaţia plătita pt anul 2022 până la data de 31.01.2023.
În vederea pregătirii şi organizării corespunzătoare , având în vedere numărul membrilor, vă rugăm sa confirmaţi participarea până în data de 20.02.2023 pe adresa electronică Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Propunerile pentru candidatura la o funcţie de conducere în cadrul comisiilor de specialitate sau CD al AZLR se fac din rândurile membrilor activi cu cotizatia platită la zi, şi este necesar sa cuprindă o cerere de intenîie un curriculum vitae şi un plan de activitate/ management, propus spre a fi realizat pe durata mandatului solicitat. Persoanele ce vor fi alese vor semna un angajament de asumare a responsabilităţii pentru functia şi postul pentru care au fost alese.
Acestea se primesc, electronic pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , sau, postal, la adresa AZLR , Sibiu, str. Tipografilor nr 18, ap.1, cod 550164, pana la data ( poştei) 20.02.2023, inclusiv. .
Conform hotărârii AG 2016, vor avea drept de vot membrii activi care vor fi prezenţi la sedinţă, acestia putând reprezenta prin procura simpla semnată de doi martori, maxim un alt membru activ cu cotizatia platită la zi
In cazul in care cvorumul AG nu se va realiza, următoarea sedinţă a AG va fi convocată 10 zile mai târziu conform statutului AZLR.
Valentin Ioan Popa
Presedinte AZLR