Eliberare Licenta Aeronave usoare nemotorizate

Pentru obtinerea licentei de pilot aeronave usoare nemotorizate, solicitatntul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

a) sa aiba varsta de minimum 16 ani impliniti; si

b) sa fie detinator al unui certificat medical corespunzator, in termen de valabilitate, emis in coformitate cu cerintele specificate in ordinul 630

Conditii specifice:

a) sa demonstreze ca a absolvit, in ultimele 12 luni inainte de data inregistrarii cererii, un curs de pregatire teoretica si practica specifica desfasurat sub supravegherea unui instructor, printr-o fisa de pregatire teoretica si practica la sol si in zbor completata si semnata da catre pilotul instructor.

b) sa obtina minim 75% la eximanarea teoretica scrisa la fiecare din disciplinele studiate in cadrul cursului si sa fie declarat "ADMIS" in urma testului de indemnare practica, la sol si in zbor, de catre un examinator autorizat.

 

Documentele necesare din dosarul de licentiere pt eliberare licenta aeronave ultrausoare nemotorizate:

- copie dupa actul de identitate;

- cerere-tip (Anexa 5);

- proces verbal de examinare (Anexa 6) 2 exemplare;

- chestionarele de examinare;

- dupa caz, conform RACR-LPAN AUN, fisa de pregatire teoretica si practica la sol si in zbor (Anexa 3);

- certificatul medical corespunzator;

- dupa caz, declaratie notarila a parintilor pentru minori;

- dovada achitarii obligatiilor financiare corespunzatoare obtinerii licentei (copie chitanta achitare tarif);

- dosar sina plastic;

- acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal