Stimati colegi,

in perioada 11-12 ianuarie 2018, Autoritatea Aeronautica Civila Romana, in calitatea sa de autoritate de supraveghere, a efectuat auditul semestrial la Asociatia de Zbor Liber din Romania.

Auditul s-a desfasurat in baza reglementarilor aeronautice in vigoare, si a vizat toate activitatile delegate catre AZLR, ce se desfasoara in numele, sub supravegherea si responsabilitatea AACR, respectiv, elaborarea proiectelor de reglementari specifice, certificarea agentilor si a tehnicii aeronautice, activitatile de registru, precum si inspectia de siguranta a zborurilor.

Pentru capiltolul elaborarea proiectelor de reglementari in vederea actualizarii legislatiei pe domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate, s-a constatat ca acestea sunt depasite in raport cu evolutia lor pe plan international, avand in vedere schimbarile generate de modificarile sistemului Safe Para. Deasemenea AACR a pus in discutie aspectele cu privire la activitatea comerciala desfasurata de entitatile juridice ( scoli de zbor, PFA pentru tandem) care nu au baza legislativa pentru desfasurarea acestor activitati.

S-a convenit ca AZLR sa reactualizeze proiectul de modificare a OM630/ 2007 in functie de modificarile din legislatia nationala si internationala in domeniu si sa prezinte acest proiect in vederea demararii procesului de legiferare a domeniului cat mai rapid posibil. Dupa intocmirea propunerii finale a OM630/2007 pe domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate, acesta va fi publicat spre dezbatere publica in conditiile legii.

Pentru capitolul legat de certificarea personalului si a tehnicii aeronautice, AACR a constatat scaderea numarului de revalidari si reinoiri pe domenil AUU, fapt datorat lipsei de control al organelor abilitate. In prezent pentru capitolul balon ultrausoar mai exista un singur pilot cu licenta valabila, ( nici un instructor), pentru deltaplan un singur instructor, ceea ce face aproape imposibila rezolvarea intrarii in legalitate a acestor discipline. Pentru domeniul parapantei 33 de instructori au licenta valabila si 777 de piloti din totalul de 1680. A u fost auditate si activitatile de desfasurare a cursurilor de calificare organizate de AZLR unde nu s-au constat neclaritati.

Activitatile de registru au fost capitolul cu cele mai putine probleme, doar cateva dosare completate necorespunzator, cu modificari ale datelor si neconcordante in ceea ce priveste numarul orelor de zbor raportate ca instruire versus carnete de zbor.

Inspectia de siguranta a zborurilor a fost zona cu cele mai acute probleme, generate de zborul fara licenta pe toate disciplinele aeronavelor ultrausoare nemotorizate, zborul de tandem comercial ( inclusiv pentru pilotii care nu au licenta). AACR a prezentat AZLR un biblioraft plin cu asemenea exemple de pe internet/pagini de socializare si a somat asociatia sa isi indeplineasca atributiile legale pe acest domeniu si sa prezinte rapoartele de inspectie de siguranta a zborurilor pentru aceste incalcari, in vederea aplicarii legislatiei aeronautice in domeniu.

AZLR a notificat inca din 2016 , imposibilitatea acoperirii legale vis- vis de acesta inspectie de siguranta a zborurilor si a motivat absenta acestor rapoarte generate de lipsa personalului ( inspectorilor) abilitat si insarcinat de lege cu aceste atributii. Cu toate acestea este in responsabilitatea autoritatii de cerificare delegate sa faca rapoartele de informare, urmand ca in baza acestora AACR sa ia in baza HG 912/2010 masurile care se impun.

In urma acestui audit se va intocmi un raport al AACR cu privire la problemele constatate, si v-a transmite AZLR obiectivele ce trebuiesc indeplinite si termenele de remediere.

Avand in vedere cele comunicate mai sus, rugam personalul aeronautic navigant pe domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate sa se conformeze reglemetarilor aeronautice pe domeniu, pentru a nu pune in pericol pe viitor intreaga desfasurare a acestui gen de activitate si a genera restrictii care sa afecteze intreaga comunitate.

 

Valentin Ioan Popa

Presedinte AZLR