Conditiile specifice de participare la cursul de instructor

Pentru participare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

a) sa aiba varsta de minimum 21 de ani impliniti; si

b) sa fie detinator al unui certificat medical corespunzator, in termen de valabilitate , emis cu cerintele specificate in prezenta reglementare

Conditii specifice de participare:

a) sa detina de cel putin 5 ani o licenta de pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate din clasa de parapanta, in termen de valabilitate.

b) sa aiba experienta minima de Parapro, Stagiul 5.

 

Dosarele solicitantilor  vor cuprinde cerere de intentie, copii dupa licenta de pilot in termen de
valabilitate,  IPPICard, copie dupa actul de identitate, carnet de zbor,anexa 1 si 7, dovada achitarii cursului.

Cursul de pregatire teoretica si practica la sol si in zbor are ca scop pregatirea cursantului pentru a fi capabil sa efectueze instruire la sol si in zbor in simpla comanda si tandem (Metodologia instruirii la sol si in zbor) in vederea obtinerii calificarii de pilot instructor;