Lista cu licenta valabila Pilot Tandem

Pentru obtinerea autorizatiei de pilot tandem, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

a) sa aiba varsta de minimum 21 de ani impliniti; si

b) sa fie detinator al unui certificat medical corespunzator, in termen de valabilitate

Conditii specifice:

a) sa detina de cel putin 2 ani o licenta de pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate din clasa parapanta din termen de valabilitate si

b) sa demostreze ca a absolvit, in ultimele 12 luni inainte de data inregistrarii cererii, un curs de pregatire teoretica/practica la sol si zbor care cuprinde disciplina Metodologia zborului in tandem.

c) sa obtina minim 75% la examinarea teoretica scrisa la fiecare din disciplinele mentionate in RCAR-LPAN AUN2050 punctul (a) si la disciplina Metodologia zborului in tandem; si

d) sa fie declarat Admis in urma testului de indemnare practica, la sol si in zbor.

e) sa aiba experienta minima conform PARA PRO, stagiul 4.

 

Pentru revalidarea autorizatiei de pilot tandem, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie generala:

- sa fie detinator al unui certificat medical corespunzator, in termen de valabilitate

Conditii specifice

Revalidarea autorizatiei de pilot tandem se face pentru o perioada de 60 luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN.2200, daca solicitantul demonstreaza ca:

a) a efectuat, in ultimele 12 luni inainte de data expirarii valabilitatii licentei, minimum 10 ore de zbor in calitate de pilot tandem, demonstrarea orelor se face cu carnetul de zbor.

b) a promovat in ultimele 12 luni inainte de data expirarii valabilitatii licentei examinarea teoretica/practica

 

Pentru reinnoirea autorizatiei de pilot tandem, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmoatoarea conditie generala:

a) sa fie detinator al unui certificat medical corespunzator in termen de valabilitate.

Conditii specifice:

Reinnoirea autorizatiei de pilot tandem se face pentru o perioada de 60 luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN.2215, daca solicitantul demonstreaza ca:

a) a absolvit cu cel mult inainte de data inregistrarii cererii, un curs de pregatire teoretica/practica la sol si in zbor specifica pentru reimprospatarea cunostintelor

b) a promovat examinarea teoretica/practica

 

Dosarul trebuie sa cuprinda urmatoarele documente pentru obtinerea licentei/revalidarii/reinnoirii calificarii pilot tandem:

a) cerere-tip (Anexa 5)

b) proces verbal de examinare (Anexa 6), 2 exemplare;

c) chestionarele de examinare care sa cuprinda Metodologia zborului in tandem;

d) dupa caz (pentru reinnoire), fisa de pregatire teoretica si practica la sol si in zbor;

e) dovada achitarii obligatiilor financiare corespunzatoare obtinerii, revalidarii sau reinnoirii calificarii respective (copie chitanta achitare tarif ect.);

f) copie dupa actul de identitate;

g) certificat medical corespunzator;

h) dosar sina plastic;

i)  acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal