Pregatirea practica, la sol in zbor

a) Cursul (programul) de pregatire practica, la sol si in zbor, are o durata minima recomandata, pe clase de aeronave ultrausoare nemotorizate, dupa cum urmeaza:

 • i) pentru deltaplane: conform SAFE PRO, Stagiul 3;
 • ii) pentru parapante: conform PARA PRO, Stagiul 3. La finalizarea pregatirii practice elevul va avea experienta minima de zbor:
  - minim 60 zboruri din locuri diferite si un total de 10 ore de zbor.
  - zboruri din 5 locuri diferite din care 3 nu sunt la faleza
  - minim 3 zboruri si un total de 2 ore de zbor in ascendenta.
 • programa de pregatire practica - Anexa programa
 • iii) pentru planoare ultrausoare: minimum 6 ore de zbor, incluzand minimum 2 ore de zbor in simpla comanda si 20 de decolari si de aterizari.
 • iv) pentru giroplanoare: minimum 20 de ore de zbor, incluzand minimum 3 ore de zbor in simpla comanda si 40 de decolari si de aterizari.
 • v) pentru baloane ultrausoare: minimum 16 ore de zbor, incluzand minimum 8 decolari si ascensiuni dintre care minimum una in simpla comanda.

b) Cursul (programa) de pregatire practica, la sol si in zbor , trebuie sa se desfasoare numai sub supravegherea unui pilot instructor;