Pregatirea Teoretica

Documente necesare desfasurarii cursurilor de zbor cu aeronave ultrausoare Nemotorizate:

· declaratie de responsabilitate – Anexa 7

· declaratie medicala - Anexa 1

· poliţa de asigurare valabilă pe perioada cursului

· copie dupa carte de identitate (C.I.)

· declaratie notariala a parintilor ca este de acord cu sportul practicat si ca isi asuma intreaga responsabilitate ce decurge din practicarea zborului cu parapanta (atunci cand candidatul este minor)

· autorizaţie de zbor în simplă comandă - Anexa 8

· semnalele pentru conducerea zborului - Anexa 11

· instructajul cu privire la masurile de siguranta - Anexa 12

· fisa colectiva instructaj protectia muncii - Anexa 13

· registru zilnic de zbor

- caiet de pregatire a elevului pilot

- fisa pregatire  - Anexa 3

 

Cursul (programul) de pregatire teoretica specifica in vederea obtinerii licentei de pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate trebuie sa cuprinda urmatoarele discipline, care se aplica specific fiecarei clase de aeronave:

1) Legislatie aeronautica si Reglementari - minim 8 ore

2) Cunoasterea aeronavei ultrausoare nemotorizate - minim 12 ore

3) Performante de zbor si planificarea zborului -minim 6 ore

4) Performante umane - minim 2 ore

5) Meteorologie - minim 6 ore

6) Navigatie - minim 6 ore

7) Proceduri operationale - minim 4 ore

8) Principii de zbor -  minim 4 ore

9) Radiotelefonie (facultativ) -minim  2 ore

Cursul (programul) de pregatire teoretica specifica in vederea obtinerii licentei de pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate are o durata minima obligatorie de 50 ore si trebuie sa se desfasoare numai sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate detinator al calificarii de instructor.