Pentru reinnoirea licentei de pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie generala:

a) certificatul medical corespunzator emis in conformitatea cu cerintele specificate in prezenta reglementare este in termen de valabilitate.

Reinnoirea licentei de pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate se face pentru o perioada de 60 luni, daca solicitantul demonstreaza, intr-o maniera acceptabila autoritatii de certificare, ca:

a) a absolvit, cu cel mult 12 luni inaintea de data inregistrarii cererii de reinnoire, um curs de pregatire teoretica/practica (minimum 3 ore zbor,incluzand 10 decolari si 10 aterizari) specifica pentru reinnoirea licentei.

b) a promovat examinarea teoretica in scris

c) a promovat, ulterior finalizarii programului de reantrenare practica, la sol si in zbor, un test de verificare a competentei in zbor cu un examinator.

Durata si continutul cursului de pregatire teoretica specifica pentru reinnoirea licentei de pilot sunt stabilite de autoritatea de certificare in functie de perioada de intrerupere si de clasa de aeronave ultrausoare.

Documentele necesare din dosarul de licentiere pt reinnoire licenta aeronave ultrausoare nemotorizate:

- copie dupa actul de identitate;

- cerere-tip (Anexa 5);

- proces verbal de examinare (Anexa 6) 2 exemplare;

- chestionarele de examinare;

- dupa caz, conform RACR-LPAN AUN, fisa de pregatire teoretica si practica la sol si in zbor (Anexa 3);

- certificatul medical corespunzator;

- dovada achitarii obligatiilor financiare corespunzatoare reinnoirii licentei (copie chitanta achitare tarif);

- licenta veche/ copie a acesteia;

- dosar sina plastic;

acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal