Pentru revalidarea licentei de pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie generala:

a) certificatul medical corespunzator emis in conformitatea cu cerintele specificate in prezenta reglementare este in termen de valabilitate.


Revalidarea licentei de pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate se face pentru o perioada de 60 luni, daca solicitantul demonstreaza, intr-o maniera acceptabila autoritatii de certificare, ca:

a) a efectuat, in ultimele 12 luni de data expirarii valabilitatii licentei, minimum 2 ore de zbor in calitate de pilot, incluzand 5 decolari/aterizari.

b) a promovat examinarea teoretica scrisa, cu un examinator autorizat la fiecare din disciplinele mentionate in RACR-LPAN AUN.2055.

c) a promovat in ultimele 6 luni inainte de data expirarii valabilitatii licentei, un test de verificare a competentei in zbor cu un examinator autorizat.

Indeplinirea conditiilor specifice se face prin prezentarea spre verificare a carnetului de zbor examinatorului autorizat.

 

Documentele necesare din dosarul de licentiere pt revalidare licenta aeronave ultrausoare nemotorizate:

- cerere-tip (Anexa 5);

- proces verbal de examinare (Anexa 6) 2 exemplare;

- chestionarele de examinare;

- certificatul medical corespunzator,

- dovada achitarii obligatiilor financiare corespunzatoare revalidarii licentei (copie chitanta achitare tarif);

- copie dupa actul de identitate;

- licenta veche / copie a acesteia;

- dosar sina plastic;

acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

doc/Licentiere/pvexamin.doc