Reprogramare Adunare Generala AZLR

Stimati colegi,

in data de 17 martie 2018, la Sibiu, a avut loc Adunarea Generala a AZLR.

Datorita faptului ca numarul celor prezenti nu a fost suficient pentru a intruni cvorumul, sedinta a fost declarata nestatura

si a fost reprogramata conform prevederilor statutului AZLR in data de 04 aprilie la Sibiu

in sediul Biroului de Licente din str. Andrei Muresanu nr. 9 cu incepere de la ora 16.00.

 

Valentin Ioan Popa

Presedinte AZLR

 

Convocare Adunare Generala AZLR pe anul 2018

Stimati colegi,

in conformitate cu statutul si Regulamentul de Ordine Interioara al AZLR , si in urma hotararilor Consiliului Director, Adunarea Generala, se va desfasura in in data de 17 martie 2018 la Sibiu, cu incepere de la ora 10.00, la sediul Biroului de Licente a AZLR din str. Andrei Muresanu nr. 9 ( in functie de numarul de participanti care vor confirma prezenta, in cazul in care vom depasi numarul permis de aceasta locatie, vom anunta in timp util noua locatie)

Ordinea de zi a AG cuprinde urmatoarele puncte:
1. Stabilirea cvorumului AG si inregistrarea mandatelor delegatilor.
2. Aprobarea ordinii de zi si introducerea de noi puncte pe ordinea de zi daca este cazul
3. Raportul de activitate secretarului si al presedintilor de comisii din cadrul AZLR pt anul 2017 (acestea este obligatoriu sa fie trimise electronic sau postal pe adresele de corespondenta ale AZLR pana la data de 10.03.2018 pentru a fi inregistrate corespunzator). 
4. Raportul de activitate ale inspectorului sef insarcinat cu examinarile personalului aeronautic navigant pentru anul 2017
5.Raportul de activitate al presedintelui AZLR pt anul 2017
6. Raportul financiar si bilantul pentru anul 2017
7. Informare cu privire la anchetele evenimentelor de zbor, desfasurate si/sau 
finalizate / aflate in cercetare la AZLR .
8. Analiza situatiei reale din teritoriu si discutii pentru solutii si mod de actiune 
in perioada urmatoare. .
9. Noul sistem Safe Para, aprobare
10. Aprobarea noilor proceduri de examinare, conforme cu modificarile Safe Para
11. Proiectul de modificare a legislatiei ( OM630/2007) in confomitate cu legislatia internationala ( se vor aduce modificari proiectului OM630/2007 depus in urma cu doi ani la AACR)
13. Planul de activitate pentru 2018,( examinari ordinare, cursuri de calificare etc) si proiectul de buget pentru 2018
14. Alegeri in vederea completarii Consiliului Director al AZLR ( presedinteCDDSZ, secretar)
15. Calendarul competional pentru anul 2018 si modul de constituire a echipei nationale
16.Diverse
Adunarea Generala a AZLR se va desfasura in conformitate cu prevederile statutare si ale ROI, drept de vot avand membrii activi cu cotizatia platita pt anul 2017 pana la data de 28.02.2018. In vederea pregatirii si organizarii corespunzatoare, avand in vedere numarul membrilor, va rugam sa confirmati participarea pana in data de 10.03.2018 pe adresa electronica This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Propunerile pentru candidatura la o functie de conducere in cadrul comisilor de specialitate vacante se fac din randurile membrilor activi cu cotizatia platita la zi, si este necesar sa cuprinda, o cerere de intentie, un curriculum vitae ( solicitarea AACR) si un plan de activitate/ management, propus spre a fi realizat pe durata mandatului solicitat. Persoanele ce vor fi alese vor semna un angajament de asumare a responsabilitatii pentru functia si postul pentru care au fost alese. ( solicitarea AACR)
Acestea se primesc, electronic pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , sau, postal, la adresa AZLR , Sibiu, str. Tipografilor nr 18, ap.1, cod 550164, pana la data de 05.03.2018, inclusiv. Candidatii care au trimis cererea de intentie vor completa pana la data mentionata dosarul de candidatura cu documentele care lipsesc.
Conform hotararii AG 2016, vor avea drept de vot membrii activi care vor fi prezenti la sedinta.mandatul de reprezentare fiind valabil pentru cazurile in care din motive temeinice un membru nu poate participa dar trimite o alta persoana in loc..
In cazul in care cvorumul AG nu se va realiza, urmatoarea sedinta a AG va fi convocata conform statutului AZLR.

 

Valentin Ioan Popa
Presedinte AZLR

 

Rezultate audit AACR 11-12 Ianuarie 2018

Stimati colegi,

in perioada 11-12 ianuarie 2018, Autoritatea Aeronautica Civila Romana, in calitatea sa de autoritate de supraveghere, a efectuat auditul semestrial la Asociatia de Zbor Liber din Romania.

Auditul s-a desfasurat in baza reglementarilor aeronautice in vigoare, si a vizat toate activitatile delegate catre AZLR, ce se desfasoara in numele, sub supravegherea si responsabilitatea AACR, respectiv, elaborarea proiectelor de reglementari specifice, certificarea agentilor si a tehnicii aeronautice, activitatile de registru, precum si inspectia de siguranta a zborurilor.

Pentru capiltolul elaborarea proiectelor de reglementari in vederea actualizarii legislatiei pe domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate, s-a constatat ca acestea sunt depasite in raport cu evolutia lor pe plan international, avand in vedere schimbarile generate de modificarile sistemului Safe Para. Deasemenea AACR a pus in discutie aspectele cu privire la activitatea comerciala desfasurata de entitatile juridice ( scoli de zbor, PFA pentru tandem) care nu au baza legislativa pentru desfasurarea acestor activitati.

S-a convenit ca AZLR sa reactualizeze proiectul de modificare a OM630/ 2007 in functie de modificarile din legislatia nationala si internationala in domeniu si sa prezinte acest proiect in vederea demararii procesului de legiferare a domeniului cat mai rapid posibil. Dupa intocmirea propunerii finale a OM630/2007 pe domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate, acesta va fi publicat spre dezbatere publica in conditiile legii.

Pentru capitolul legat de certificarea personalului si a tehnicii aeronautice, AACR a constatat scaderea numarului de revalidari si reinoiri pe domenil AUU, fapt datorat lipsei de control al organelor abilitate. In prezent pentru capitolul balon ultrausoar mai exista un singur pilot cu licenta valabila, ( nici un instructor), pentru deltaplan un singur instructor, ceea ce face aproape imposibila rezolvarea intrarii in legalitate a acestor discipline. Pentru domeniul parapantei 33 de instructori au licenta valabila si 777 de piloti din totalul de 1680. A u fost auditate si activitatile de desfasurare a cursurilor de calificare organizate de AZLR unde nu s-au constat neclaritati.

Activitatile de registru au fost capitolul cu cele mai putine probleme, doar cateva dosare completate necorespunzator, cu modificari ale datelor si neconcordante in ceea ce priveste numarul orelor de zbor raportate ca instruire versus carnete de zbor.

Inspectia de siguranta a zborurilor a fost zona cu cele mai acute probleme, generate de zborul fara licenta pe toate disciplinele aeronavelor ultrausoare nemotorizate, zborul de tandem comercial ( inclusiv pentru pilotii care nu au licenta). AACR a prezentat AZLR un biblioraft plin cu asemenea exemple de pe internet/pagini de socializare si a somat asociatia sa isi indeplineasca atributiile legale pe acest domeniu si sa prezinte rapoartele de inspectie de siguranta a zborurilor pentru aceste incalcari, in vederea aplicarii legislatiei aeronautice in domeniu.

AZLR a notificat inca din 2016 , imposibilitatea acoperirii legale vis- vis de acesta inspectie de siguranta a zborurilor si a motivat absenta acestor rapoarte generate de lipsa personalului ( inspectorilor) abilitat si insarcinat de lege cu aceste atributii. Cu toate acestea este in responsabilitatea autoritatii de cerificare delegate sa faca rapoartele de informare, urmand ca in baza acestora AACR sa ia in baza HG 912/2010 masurile care se impun.

In urma acestui audit se va intocmi un raport al AACR cu privire la problemele constatate, si v-a transmite AZLR obiectivele ce trebuiesc indeplinite si termenele de remediere.

Avand in vedere cele comunicate mai sus, rugam personalul aeronautic navigant pe domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate sa se conformeze reglemetarilor aeronautice pe domeniu, pentru a nu pune in pericol pe viitor intreaga desfasurare a acestui gen de activitate si a genera restrictii care sa afecteze intreaga comunitate.

 

Valentin Ioan Popa

Presedinte AZLR

 

Sedinta CD AZLR 14.12.2017

Stimati colegi,

In data de 14 decembrie 2017 a avut loc la Sibiu ultima sedinta a Consiliului Director al AZLR din anul 2017 . La aceasta sedinta au fost prezenti patru membrii ai CD si  sase membrii ai AZLR, care si-au exprimat dorinta de a fi prezenti.

Au fost discutate si analizate problemele curente ale asociatiei legate de licentieri, examinari, rapoarte pe probleme legate de siguranta si securitatea zborului, pregatirea Adunarii Generale, etc.

Ca urmare a acestei sedinte s-au stabilit urmatoarele :

-       avand in vedere abrogarea pe plan international al sistemului Para Pro si inlocuirea acestuia cu noul sistem Safe Para ( acesta poate fi citit in engleza si romana aici https://www.azlr.ro/doc/Legislatie/SafeProPara.pdf ), incepand cu 1 ianuarie 2018 nivelul minim de pregatire al elevilor piloti in vederea licentierii este Safe Para 4 ( decizia poate fi consultata aici (https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia37.pdf ). Deasemenea pilotii posesori de licente aeronave ultrausoare clasa parapanta, in termen de valabilitate care vor solicita eliberarea IPPI Card-ului, vor avea ca referinta  pentru nivelul de profesionalism, noul Safe Para;

-        noua procedura de examinare in vederea eliberarii/revalidarii/reinoirii licentelor pilot si a calificarilor aferente, discutata si validate la cursul de upgrade al instructorilor din decembrie 2018, va fi publicata  pe site-ul www.azlr.ro pana la inceperea sesiunilor ordinare centralizate de licentiere;

-       interimatul pentru functia de secretar va fi asigurat pana la Adunarea Generala a AZLR de catre presedintele Comisiei de Pregatire, Ovidiu Ioan Bora;

-       avand in vedere problemele legate de incalcari ale legislatiei in privinta zborurilor neautorizate, dar si a modului de intocmire a documentatiilor de licentiere, CDSSZ va trimite notificari pilotilor si instructorilor in cauza;

-       Adunarea Generala a AZLR va avea loc la Sibiu, sambata 17 martie 2018, anuntul official impreuna cu ordinea de zi urmand a fi anuntate public in termenul prevazut de Regulamentul de Ordine Interioara al asociatiei;

-       AZLR va incepe in acest an un program de intalniri in teritoriu cu practicantii zborului liber cu parapanta in vederea identificarii problemelor cu care acestia se confrunta, si a cresterii gradului de siguranta si securitate a zborului;

-       avand in vedere schimbarile din sistemul Safe Para, se va organiza pentru instructorii de aeronave ultrausoare nemotorizate din clasa parapanta , un program de pregatire in vederea plierii parasutelor de siguranta si verificarii ( check –ului) aeronavelor.

Toate aceste hotarari au fost luate cu unanimitate de voturi.

Urmatoarea sedinta a Consiliului Director al AZLR va avea loc in primul trimestru al anului 2018, la o data care va fi anuntata in timp util.

Valentin Popa

Presedinte AZLR

 

Convocare Consiliul Director al AZLR

Stimati colegi,


In conformitate cu hotararea CD AZLR din data de 14 septembrie 2017 si  cu Regulamentul de Ordine Interioara al AZLR, se convoaca  ultima sedinta ordinara a Consiliului Director al asociatiei, pe anul 2017, Aceasta se va desfasura in data de 14 decembrie 2017 la sediul Biroului Licente din Sibiu str. Andrei Muresanu nr. 9 cu incepere de la ora 17.00. La aceasta sedinta vor participa alaturi de presedinte,  si vicepresedinte, sefii comisiilor de specialitate si examinatorul sef.

Pe ordinea de zi a intalnirii se  gasesc urmatoarele teme:

  1. Analiza activitatii  desfasurate de fiecare comisie si personal responsabil din cadrul AZLR pentru ultimele 3 luni;
  2. Analiza situatieI din asociatiei in urma demisiei secretarului AZLR .
  3. Analiza cererilor de echivalare calificari sosite in ultimele 3 luni pe adresa Biroului de Licente.
  4. Analiza rapoartelor sosite la AZLR de incalcare a normelor de siguranta si securitatea zborului, dar si de incalcare a unor norme in ceea ce priveste completarea unor documente oficiale, de catre unii piloti si instructori, in activitatea desfasurata in teren.;
  5. Stabilirea datei si a ordinii de zi, pentru Adunarea Generala a AZLR din 2018.
  6. Analiza propunerilor de modificare a sistemului de  examinare a pilotilor pentru anul 2018, si trecerea la sistemul Safe Para.
  7. Alte analize si discutii de actualitate.

Rog colegii care vor participa sa isi intocmeasca rapoartele corespunzatoare, precum si documentele sau delegatiile necesare deplasarii,  in vederea decontarii acestor cheltuieli

 

Valentin Popa

Presedinte AZLR