Examinare extraordinara, clasa parapanta, Clopotiva - Hunedoara

Stimati colegi,
in perioada, 01-02 octombrie 2016 se va organiza, la Clopotiva - Jud Hunedoara o sesiune de examinare extraordinara in vederea eliberarii/ reinoirii licentelor de pilot clasa parapanta.
Examinarile se vor desfasura conform OM 630/2007 si Anexa 5 din procedurile AZLR cu privire la desfasurarea examinarilor pentru clasa parapanta (http://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia19.pdf), candidatii care vor anunta participarea conform procedurilor AZLR, avand obligatia sa aiba asupra lor dosarul de eliberare intocmit de un instructor cu licenta in termen de valabilitate, taxa de licenta platita, registrul zilnic, sau o copie a acestuia (daca nu sunt insotiti de instructor), carnetul de zbor, completat corespunzator si echipamentul de zbor necesar compus din parapanta conforma nivelului de licenta/ calificare solicitat, seleta, parasuta de siguranta si casca in conditii optime de utilizare . 
Candidatii care nu indeplinesc aceste conditii nu pot intra in examen.
Va rugam sa va anuntati intentia de participare pe mailul asociatiei This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pana cel tarziu in data de 23.09.2016. Locatia aleasa pentru examinarea teoretica este: 
Pensiunea "La Doctorelu" ,Clopotiva, jud. Hunedoara, ora 09.00
In cazul in care conditia meteo nu permite desfasurarea
examinarii practice in data de 01-02 oct, data de rezerva
este 15-16 octombrie 2016. 
Informatii suplimentare cu privire la programul complet de desfasurare al examinarii gasiti la organizatorul sesiunii George Cotet tel. 0727407007

Comisia de Relatii si Comunicare 
Gyorgy Robert

 

Examinare ordinara, clasa parapanta, Priseaca - Arges

Stimati colegi,
in perioada, 24 – 25 septembrie se va organiza, la Priseaca - Jud Arges o sesiune de examinare ordinara in vederea eliberarii/ reinoirii licentelor de pilot clasa parapanta, sesiune programata in calendarul de examinari al AZLR pe anul 2016.
Examinarile se vor desfasura conform OM 630/2007 si Anexa 5 din procedurile AZLR cu privire la desfasurarea examinarilor pentru clasa parapanta (http://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia19.pdf), candidatii care vor anunta participarea conform procedurilor AZLR, avand obligatia sa aiba asupra lor dosarul de eliberare intocmit de un instructor cu licenta in termen de valabilitate, taxa de licenta platita, registrul zilnic, sau o copie a acestuia (daca nu sunt insotiti de instructor), carnetul de zbor, completat corespunzator si echipamentul de zbor necesar compus din parapanta conforma nivelului de licenta/ calificare solicitat, seleta, parasuta de siguranta si casca in conditii optime de utilizare . 
Candidatii care nu indeplinesc aceste conditii nu pot intra in examen.
Va rugam sa va anuntati intentia de participare pe mailul asociatiei This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pana cel tarziu in data de 16.09.2016
Informatii suplimentare cu privire la programul complet de desfasurare al examinarii gasiti la organizatorul sesiunii Gyorgy Robert tel. 0726369719
Comisia de Relatii si Comunicare 
Gyorgy Robert

 

Lista finala a candidatilor cursurilor de instructor si piloti de tandem, clasa parapanta declarati admisi in urma evaluarii dosarelor

Stimati colegi,

In urma analizei dosarelor candidatilor pentru cursul de instructor si pentru cursul de tandem clasa parapanta, comisia de evaluare formata din Bora Ovidiu, ( presedinte Comisia de Pregatire)  Agafiu Florian ( examinator  sef), Mihaela Cotet,( secretar AZLR) Ferencz Istvan ( presedinte  CDSSZ) si  George Aurel Serban ( reprezentant piloti), lista candidatilor admisi la examen este urmatoarea.

 1. A. Pentru obtinerea calificarii de instructor clasa parapanta:
  1. Samareanu Sorin
  2. Palade Florin
  3. Desa Gabriel
  4. Strambu Silviu
  5. Urdea Radu
  6. Ciurea Monica
  7. Nedelcu Radu
  8. Deak Ervin
  9. Ivan Popescu

10. Pochiu Iulian

11. Pochiu Adrian

12.  Radu Virgil

13. Metelski Vitali

14. Herdean Gheorghe

 1. B. Pentru obtinerea calificarii pilot tandem clasa parapanta:
  1. Scurtu Alexandru
  2. Stefu Mihai Dan
  3. Grosu Gheorghe
  4. Mihai Matei
  5. Turcu Adrian
  6. Kelemen Dana
  7. Kelemen Attila
  8. Ambarush Raimund
  9. Ursu  Bogdan

Examinarea teoretica in vederea admiterii la cursuri va incepe luni 22.08.2016, ora 10.00 la  Sibiu, sediul Biroului de Licente din str. Andrei Muresanu nr.9

Examinarea teoretica va testa cunostintele teoretice conform nivelelor ParaPro 4 si Para Pro 5 prin 8 teste grila  la disciplinele corespunzatoare OM630/2007 si un test de cunostinte generala cu intrebari deschise pentru a testa capacitatea de exprimare libera. Bibliografia este cea afisata in anuntul initial al cursului.

Examinarea practica va avea loc in doua zile, marti 23.08.2016 in zona de zbor Balea      ( sau dupa caz o alta zona de zbor favorabila conditiei meteo) pentru proba de zbor de durata si distanta in functie de nivelul Para Pro, si miercuri la Dragasani pentru  probele de zbor corespunzatoare executarii manevrelor avansate. Temele de zbor sunt cele conforme Para Pro 4 si 5.

Candidatii au obligatia sa aiba asupra lor echipamentele de zbor complete ( parapanta, seleta , casca, rezerva, statie) in stare tehnica corespunzatoare, gps, carnetele de zbor completate la zi  conforme cu declaratiile in nume propriu si cu semnaturile de certificare aferente pentru cei care au facut cerere de IPPI Card, si trac-kurile  doveditoare in format electronic pentru cei care aplica pentru Para Pro5.

Neindeplinirea conditiilor solicitate mai sus sau inadvertente in documente atrage dupa sine eliminarea din examinarea in vederea admiterii la cursurile de obtinere a califciarilor instructor si pilot de tandem.

 

Comisia de Evaluare
AZLR

  

 

 

Curs teoretic si practic in vederea obtinerii calificarii pilot tandem aeronave ultrausoare clasa parapanta

Stimati colegi,

In urma solicitarilor sosite din teritoriu, avand in vedere numarul ridicat de solicitanti AZLR va organiza incepand cu luna august 2016  un curs in vederea obtinerii calificarii de Pilot Tandem aeronave ultrausoare nemotorizate clasa parapanta.
Acest curs este destinat pilotilor posesori ai licentei de pilot aeronave ultrausoare nemotorizate in termen de valabilitate si se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aeronautice in vigoare.
Conditiile de eligibilitate sunt cele stipulate in OM 630/2007 RACR-LPAN AUN 2105-2110 plus , aviz psihologic, de la un cabinet de specialitate (din care sa reiasa ca persoana este apta d.p.d.v. psihologic sa desfasoare activitati aeronautice cu terti) sau certifical medical  aeronautic, clasa 2,  iar admisibilitatea solicitantilor in curs se va face in urma obtinerii unui procentaj de minim 75% la examinarea teoretica si practica specifica conform nivelului PARA PRO 4

Pentru examinarea teoretica de admitere la curs, bibliografia este constituita din: seturile de intrebari afisate pe siteul www.azlr.ro, Codul Aerian al Romaniei ( cu modificarile si adaugirile ulterioare, OM630.2007 RACR LPAN AUN, RACR RA- Regulile Aerului ( sectiunea corespunzatoare zborului VFR) RACR REAC, HG912/2010 ( cu modificarile si adaugirile ulterioare), Manual de navigatie Aeroclubul Romaniei           ( probleme generale , terminologie si chestiuni legate de zborul VFR), Manual de Meteorologie, Aeroclubul Romaniei  si  PARA PRO.

Examinarea teoretica cuprinzand 80 de intrebari grila cat si un test cu 3 intrebari cu raspunsuri deschise ce vor testa capacitatea de exprimare orala si in scris a candidatiilor se va desfasura la sediul Biroului de Licente al AZLR str. Andrei Muresanu nr.9
La examinarea practica candidatii vor avea asupra lor echipamentul necesar zborului, carnetul de zbor, completat la zi, cu competentele practice necesare nivelului PARA PRO  4,  si vor demonstra aceste abilitati atat la sol cat si in zbor. Examinarea practica se va desfasura conform procedurilor de examinare stipulate in decizia nr.19/2014 si procedurilor aprobate ale cursului

Candidatii care nu vor indeplini la data de 19.08.2016, conditiile stipulate in procedura de desfasurare a programului de pregatire, mentionate mai sus nu vor putea sustine examinarea teoretica si practica

Cursul se va desfasura pe  module astfel:
- in perioada 21 -25 august  2016 la Sibiu, examenul de admitere la curs  partea teoretica si practica , la sol si in zbor;
- in perioada  octombrie- noiembrie 2016 la Sibiu, la o data ce va fi anuntata ulterior , in functie de disponibilitatea lectorilor un modulul teoretic , ce va cuprinde disciplinele conform OM 630/2007 plus metodologia zborului in tandem;
- dupa finalizarea modulului teoretic elevii cursanti isi vor alege in teritoriu o scoala sau un instructor cu care vor parcurge instruirea practica astfel incat sa fie indeplinite conditiile si nivelul necesar de pregatire practica in zborul cu parapanta in tandem, conform legii.  Instructorul cu care elevii cursanti, au parcurs programul practic de antrenare la sol si in zbor, vor inregistra activitatea de pregatire sustinuta in documentele oficiale,( respectiv registrul zilnic de zbor si carnetul elevului cursant) urmand ca la finalizarea pregatirii sa elibereze elevului cursant fisa de pregatire practica la sol si in zbor (Anexa 3 RACR-LPAN –AUN) care sa ateste numarul de ore de pregatire practica efectuate de catre acesta;

- un modul practic centralizat, stabilit de comun acord in functie de finalizarea pregatirii practice in teritoriu,  unde cursanti care au finalizat pregatirea in teritoriu  vor parcurge intr-un weekend impreuna cu instructorii cursului un program de pregatire practica,final astfel incat sa se asigure nivelul minim necesar la partea de  proceduri practice pentru zborul in tandem ;
- se vor organiza 3 sesiuni ( examinare si 2 reexaminari) teoretice si practice a elevilor cursanti in vederea obtinerii calificarii de pilot tandem clasa parapanta la date stabilite de comun acord cu examinatorii cursului in functie de datele de finalizare ale pregatirii practice la sol si in zbor desfasurate in teritoriu..

Costul modulelor cursului pentru obtinerea calificarii de pilot tandem aeronave ultrausoare nemotorizate, efectuate de catre AZLR, sunt cele aprobate de  Adunarea Generala a asociatiei (www.azlr.ro)

Organizatorii, vor pune la dispozitie,  examinatorii, lectorii, spatiu pentru desfasurarea cursului in conditii legale, informatiile si materialele didactice necesare, precum si materialele necesare desfasurarii examinarilor in conditiile legii.

Examinatorii delegati de catre AZLR pentru admiterea candidatilor in curs vor fi alesi dintre instructorii si examinatorii cu licenta valabila la data inceperii cursului, care si-au exprimat disponibilitatea pentru participare la acest program.

Examinatorii delegati de catre AZLR  in vederea finalizarii cursului si a obtinerii calificarilor solicitate in domeniul aeronavelor ultrasoare nemotorizate vor fi cei din lista aprobata a examinatorilor disponibila pe site-ul AZLR.

Dosarele solicitantilor vor cuprinde cerere de intentie,  aviz psihologic  sau examen medical clasa 2, copie dupa licenta de pilot in termen de valabilitate, declaratie medicala ( anexa1), copii IPPICard, CI, copie carnet de zbor, conforma cu originalul, copie dupa dovada de achitare a  taxei de examinare (450 lei virati in contul AZLR, cont virament: RO41 RNCB 0227069994100001 BCR Sibiu) si se vor trimite postal pe adresa : AZLR, str. Tipografilor nr.18 ap.1 cod postal 550164 pana la data de 15.08.2016, data postei, inclusiv.

Dosarele care vor sosi cu  data postei ulterioara datei de finalizare a validarii inscrierilor nu vor fi eligibile pentru acest curs. Mentionam ca aceste dosare vor fi verificate o singura data de  o comisie formata din presedintii comisiilor de reglementari si pregatire impreuna cu directorul cursului si examinatorul sef, neexistand posibilitatea completarii lor ulterioare cu documente.

Programul integral al cursului cu orarul  lectorii desemnati si impartirea pe discipline vor fi trimise ulterior pe mail candidatilor admisi dupa examenul de admitere

Informatiile suplimentare  cu privire la acest curs, puteti solicita in scris la adresele  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Consiliul Director

AZLR

 

 

Curs teoretic si practic in vederea obtinerii calificarii instructor aeronave ultrausoare clasa parapanta

Stimati colegi, 

In urma solicitarilor sosite din teritoriu, precum si in conformitate cu programul anual de pregatire al personalului aeronautic navigant in domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate in perioada  ce va urma ( incepand  cu august 2016) AZLR organizeaza un curs in vederea obtinerii calificarii de INSTRUCTOR aeronave ultrausoare nemotorizate clasa parapanta
Acest curs este destinat pilotilor posesori ai licentei de pilot aeronave ultrausoare nemotorizate in termen de valabilitate si se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aeronautice in vigoare.
Conditiile de eligibilitate sunt cele stipulate in OM 630/2007 RACR-LPAN AUN 2105-2110 plus aviz psihologic, de la orice cabinet  (din care sa reiasa ca persoana este apta d.p.d.v. psihologic sa desfasoare activitati  cu terti), diploma de bacalaureat, iar admisibilitatea solicitantilor in curs se va face in urma obtinerii unui procentaj de minim 75% la examinarea teoretica si practica specifica conform nivelului PARA PRO 5.
Pentru examinarea teoretica de admitere la curs, bibliografia este constituita din: seturile de intrebari afisate pe siteul www.azlr.ro, Codul Aerian al Romaniei( cu modificarile si adaugirile ulterioare, OM630.2007 RACR LPAN AUN, RACR RA- Regulile Aerului ( sectiunea corespunzatoare zborului VFR) RACR REAC, HG912/2010 ( cu modificarile si adaugirile ulterioare), Manual de navigatie Aeroclubul Romaniei  ( probleme generale , terminologie si chestiuni legate de zborul VFR), Manual de Meteorologie, Aeroclubul Romaniei, Undestanding the Sky, Dennis Pagen, Pilot Handbook- BHPA, si  PARA PRO.

Examinarea teoretica cuprinzand 80 de intrebari grila cat si un test cu 3 intrebari cu raspunsuri deschise ce vor testa capacitatea de exprimare orala si in scris a candidatiilor se va desfasura la sediul Biroului de Licente al AZLR str. Andrei Muresanu nr.9
La examinarea practica candidatii vor avea asupra lor echipamentul necesar zborului, carnetul de zbor, completat la zi, cu competentele practice necesare nivelului PARA PRO 5, ( pentru demonstrarea zborurilor de distanta  fisierele igc corespunzatoare sau orice alte documente ce pot demonstra intr-o maniera acceptabila  ca  tipurile de zboruri conforme nivelului PARA PRO  au fost efectuate de catre candidat) si vor demonstra aceste abilitati atat la sol cat si in zbor in cadrul unei sesiuni de admitere la curs unde vor executa teme stabilite de comisia de examinare in conformitate cu nivelul PARA PRO 5. Examinarea practica se va desfasura conform procedurilor de examinare stipulate in decizia nr.19/2014 si a procedurilor aprobate ale cursului

Candidatii care nu vor indeplini la data de 18.08.2016, conditiile stipulate in procedura de desfasurare a programului de pregatire, mentionate mai sus nu vor putea sustine examinarea teoretica si practica

Cursul se va desfasura pe 5 module astfel:

- in perioada 21 -25 august  2016 la Sibiu, examenul de admitere la curs  partea teoretica si practica , la sol si in zbor
- in perioada octombrie 2016 la Sibiu, modulul teoretic 1

- in perioada noiembrie decembrie 2016 la Sibiu modulul teoretic 2
- dupa finalizarea modulului teoretic elevii cursanti isi vor alege in teritoriu o scoala sau un instructor cu care vor parcurge instruirea practica astfel incat sa fie indeplinite conditiile si nivelul necesar de pregatire practica in zborul cu parapanta in tandem si instruire a elevilor piloti, conform legii. Instructorul cu care elevii cursanti, au parcurs programul practic de antrenare la sol si in zbor, vor inregistra activitatea de pregatire

sustinuta in documentele oficiale,( respectiv registrul zilnic de zbor si carnetul elevului cursant) urmand ca la finalizarea pregatirii sa elibereze elevului cursant fisa de pregatire practica la sol si in zbor (Anexa 3 RACR-LPAN –AUN) care sa ateste numarul de ore de pregatire practica efectuate de catre acesta;

 

- modul practic centralizat, stabilit de comun acord in functie de finalizarea pregatirii practice in teritoriu,  unde cursanti care au finalizat pregatirea in teritoriu  vor parcurge intr-un weekend impreuna cu instructorii cursului un program de pregatire practica,final astfel incat sa se asigure nivelul minim necesar atat la partea de metodica a predarii cat si in procesul de instruire in teren


- se vor organiza 3 sesiuni ( examinare si 2 reexaminari) teoretice si practice a elevilor cursanti in vederea obtinerii calificarii de instructor aeronave ultrausoare nemotorizate clasa parapanta, la date stabilite de comun acord cu examinatorii cursului in functie de datele de finalizare ale pregatirii practice la sol si in zbor desfasurate in teritoriu..

Costul modulelor cursului pentru obtinerea calificarii de instructor aeronave ultrausoare nemotorizate, efectuate de catre AZLR, sunt cele aprobate de  Adunarea Generala a asociatiei (www.azlr.ro)

Organizatorii, vor pune la dispozitie,  examinatorii, lectorii, spatiu pentru desfasurarea cursului in conditii legale, informatiile si materialele didactice necesare, precum si materialele necesare desfasurarii examinarilor in conditiile legii.

Examinatorii delegati de catre AZLR pentru admiterea candidatilor in curs vor fi alesi dintre instructorii si examinatorii cu licenta valabila la data inceperii cursului, care si-au exprimat disponibilitatea pentru participare la acest program.

Examinatorii delegati de catre AZLR  in vederea finalizarii cursului si a obtinerii calificarilor solicitate in domeniul aeronavelor ultrasoare nemotorizate vor fi cei din lista aprobata a examinatorilor disponibila pe siteul AZLR.

Dosarele solicitantilor vor cuprinde cerere de intentie,( scrisa de mana sau la computer cu datele personale ale candidatului si solicitarea de a fi inscris la examenul de admitere pentru obtinerea calificarii de instructor clasa parapante), copie dupa licenta de pilot in termen de valabilitate, declaratie medicala ( anexa1), aviz psihologic, copie IPPICard Para Pro5,  copie CI, copie diploma de studii, copie carnet de zbor, copie dupa dovada de achitare a  taxei de examinare curs instructor clasa parapanta (450 lei virati in contul AZLR, cont virament:   RO41 RNCB 0227069994100001 BCR Sibiu) si se vor trimite postal pe adresa : AZLR, str. Tipografilor nr.18 ap.1 cod postal 550164 pana la data de 12.08.2016, data postei, inclusiv.

Dosarele care vor sosi cu  data postei ulterioara datei de finalizare a validarii inscrierilor nu vor fi eligibile pentru acest curs. Mentionam ca aceste dosare vor fi verificate o singura data de  o comisie formata din presedintii comisiilor de reglementari si pregatire impreuna cu directorul cursului si examinatorul sef, neexistand posibilitatea completarii lor ulterioare cu documente.

Programul integral al cursului cu orarul  lectorii desemnati si impartirea pe discipline vor fi trimise ulterior pe mail candidatilor admisi dupa examenul de admitere

Informatiile suplimentare  cu privire la acest curs, puteti solicita in scris la adresele  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Consiliul Director

AZLR