Cauta in pagina

Convocare Adunare Generala AZLR pe anul 2016

 

Stimati colegi,

in conformitate cu statutul si Regulamentul de Ordine Interioara al AZLR ,  Adunarea Generala,  se va desfasura in  in data de 27 Februarie 2016, cu incepere de la ora 10.00, la sediul Biroului de Licente din Sibiu, str. Andrei Muresanu nr.9

Ordinea de zi a AG  cuprinde  urmatoarele puncte:


1. Stabilirea cvorumului AG si inregistrarea mandatelor delegatilor.
2. Aprobarea ordinii de zi si introducerea de noi puncte pe ordinea de zi daca este cazul
3. Raportul de activitate al presedintilor de comisii din cadrul AZLR pt anul 2015 (acestea  este obligatoriu sa fie trimise electronic sau postal pe adresele de corespondenta ale AZLR pana la data de 01.02.2016 pentru a fi inregistrate corespunzator).
4. Raportul de activitate ale inspectorului sef insarcinat cu examinarile personalului aeronautic navigant pentru anul 2015
5. Raportul de activitate al presedintelui AZLR pt anul 2015

6. Raportul financiar si bilantul pentru anul 2015
7. Informare cu privire la anchetele evenimentelor de zbor, desfasurate si/sau
finalizate / aflate in cercetare la AZLR .
8. Analiza situatiei reale din teritoriu si discutii pentru solutii si mod de actiune
in perioada urmatoare.
9. Discutii,  dezbateri si aprobari de proceduri interne.
10. Planul de activitate pentru 2016, cursuri, examinari , programe de upgrade si proiectul de buget.

12. Calendarul competional pentru anul 2016 
13.Diverse

Adunarea Generala a AZLR se va desfasura in conformitate cu prevederile statutare si ale ROI, drept de vot avand membrii cu cotizatia platita pt anul 2015 pana la data de 01.02.2016.
Membrii AZLR cu cotizatia platita la zi in cazul in care nu pot participa personal la AG, pot delega, prin procura simpla (semnata de doi martori, cu datele de identificare ale acestora, respectiv nr carte de identitate, nume prenume etc) un alt membru al AZLR cu cotizatia platita la zi, care sa le reprezinte interesele
In cazul in care cvorumul AG nu se va realiza, urmatoarea sedinta a AG va fi convocata 10 zile mai tarziu conform statutului AZLR.

Valentin Ioan Popa

Presedinte AZLR