Cauta in pagina

Curs teoretic si practic in vederea obtinerii calificarii instructor aeronave ultrausoare clasa parapanta

Stimati colegi, 

In urma solicitarilor sosite din teritoriu, precum si in conformitate cu programul anual de pregatire al personalului aeronautic navigant in domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate in perioada  ce va urma ( incepand  cu august 2016) AZLR organizeaza un curs in vederea obtinerii calificarii de INSTRUCTOR aeronave ultrausoare nemotorizate clasa parapanta
Acest curs este destinat pilotilor posesori ai licentei de pilot aeronave ultrausoare nemotorizate in termen de valabilitate si se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aeronautice in vigoare.
Conditiile de eligibilitate sunt cele stipulate in OM 630/2007 RACR-LPAN AUN 2105-2110 plus aviz psihologic, de la orice cabinet  (din care sa reiasa ca persoana este apta d.p.d.v. psihologic sa desfasoare activitati  cu terti), diploma de bacalaureat, iar admisibilitatea solicitantilor in curs se va face in urma obtinerii unui procentaj de minim 75% la examinarea teoretica si practica specifica conform nivelului PARA PRO 5.
Pentru examinarea teoretica de admitere la curs, bibliografia este constituita din: seturile de intrebari afisate pe siteul www.azlr.ro, Codul Aerian al Romaniei( cu modificarile si adaugirile ulterioare, OM630.2007 RACR LPAN AUN, RACR RA- Regulile Aerului ( sectiunea corespunzatoare zborului VFR) RACR REAC, HG912/2010 ( cu modificarile si adaugirile ulterioare), Manual de navigatie Aeroclubul Romaniei  ( probleme generale , terminologie si chestiuni legate de zborul VFR), Manual de Meteorologie, Aeroclubul Romaniei, Undestanding the Sky, Dennis Pagen, Pilot Handbook- BHPA, si  PARA PRO.

Examinarea teoretica cuprinzand 80 de intrebari grila cat si un test cu 3 intrebari cu raspunsuri deschise ce vor testa capacitatea de exprimare orala si in scris a candidatiilor se va desfasura la sediul Biroului de Licente al AZLR str. Andrei Muresanu nr.9
La examinarea practica candidatii vor avea asupra lor echipamentul necesar zborului, carnetul de zbor, completat la zi, cu competentele practice necesare nivelului PARA PRO 5, ( pentru demonstrarea zborurilor de distanta  fisierele igc corespunzatoare sau orice alte documente ce pot demonstra intr-o maniera acceptabila  ca  tipurile de zboruri conforme nivelului PARA PRO  au fost efectuate de catre candidat) si vor demonstra aceste abilitati atat la sol cat si in zbor in cadrul unei sesiuni de admitere la curs unde vor executa teme stabilite de comisia de examinare in conformitate cu nivelul PARA PRO 5. Examinarea practica se va desfasura conform procedurilor de examinare stipulate in decizia nr.19/2014 si a procedurilor aprobate ale cursului

Candidatii care nu vor indeplini la data de 18.08.2016, conditiile stipulate in procedura de desfasurare a programului de pregatire, mentionate mai sus nu vor putea sustine examinarea teoretica si practica

Cursul se va desfasura pe 5 module astfel:

- in perioada 21 -25 august  2016 la Sibiu, examenul de admitere la curs  partea teoretica si practica , la sol si in zbor
- in perioada octombrie 2016 la Sibiu, modulul teoretic 1

- in perioada noiembrie decembrie 2016 la Sibiu modulul teoretic 2
- dupa finalizarea modulului teoretic elevii cursanti isi vor alege in teritoriu o scoala sau un instructor cu care vor parcurge instruirea practica astfel incat sa fie indeplinite conditiile si nivelul necesar de pregatire practica in zborul cu parapanta in tandem si instruire a elevilor piloti, conform legii. Instructorul cu care elevii cursanti, au parcurs programul practic de antrenare la sol si in zbor, vor inregistra activitatea de pregatire

sustinuta in documentele oficiale,( respectiv registrul zilnic de zbor si carnetul elevului cursant) urmand ca la finalizarea pregatirii sa elibereze elevului cursant fisa de pregatire practica la sol si in zbor (Anexa 3 RACR-LPAN –AUN) care sa ateste numarul de ore de pregatire practica efectuate de catre acesta;

 

- modul practic centralizat, stabilit de comun acord in functie de finalizarea pregatirii practice in teritoriu,  unde cursanti care au finalizat pregatirea in teritoriu  vor parcurge intr-un weekend impreuna cu instructorii cursului un program de pregatire practica,final astfel incat sa se asigure nivelul minim necesar atat la partea de metodica a predarii cat si in procesul de instruire in teren


- se vor organiza 3 sesiuni ( examinare si 2 reexaminari) teoretice si practice a elevilor cursanti in vederea obtinerii calificarii de instructor aeronave ultrausoare nemotorizate clasa parapanta, la date stabilite de comun acord cu examinatorii cursului in functie de datele de finalizare ale pregatirii practice la sol si in zbor desfasurate in teritoriu..

Costul modulelor cursului pentru obtinerea calificarii de instructor aeronave ultrausoare nemotorizate, efectuate de catre AZLR, sunt cele aprobate de  Adunarea Generala a asociatiei (www.azlr.ro)

Organizatorii, vor pune la dispozitie,  examinatorii, lectorii, spatiu pentru desfasurarea cursului in conditii legale, informatiile si materialele didactice necesare, precum si materialele necesare desfasurarii examinarilor in conditiile legii.

Examinatorii delegati de catre AZLR pentru admiterea candidatilor in curs vor fi alesi dintre instructorii si examinatorii cu licenta valabila la data inceperii cursului, care si-au exprimat disponibilitatea pentru participare la acest program.

Examinatorii delegati de catre AZLR  in vederea finalizarii cursului si a obtinerii calificarilor solicitate in domeniul aeronavelor ultrasoare nemotorizate vor fi cei din lista aprobata a examinatorilor disponibila pe siteul AZLR.

Dosarele solicitantilor vor cuprinde cerere de intentie,( scrisa de mana sau la computer cu datele personale ale candidatului si solicitarea de a fi inscris la examenul de admitere pentru obtinerea calificarii de instructor clasa parapante), copie dupa licenta de pilot in termen de valabilitate, declaratie medicala ( anexa1), aviz psihologic, copie IPPICard Para Pro5,  copie CI, copie diploma de studii, copie carnet de zbor, copie dupa dovada de achitare a  taxei de examinare curs instructor clasa parapanta (450 lei virati in contul AZLR, cont virament:   RO41 RNCB 0227069994100001 BCR Sibiu) si se vor trimite postal pe adresa : AZLR, str. Tipografilor nr.18 ap.1 cod postal 550164 pana la data de 12.08.2016, data postei, inclusiv.

Dosarele care vor sosi cu  data postei ulterioara datei de finalizare a validarii inscrierilor nu vor fi eligibile pentru acest curs. Mentionam ca aceste dosare vor fi verificate o singura data de  o comisie formata din presedintii comisiilor de reglementari si pregatire impreuna cu directorul cursului si examinatorul sef, neexistand posibilitatea completarii lor ulterioare cu documente.

Programul integral al cursului cu orarul  lectorii desemnati si impartirea pe discipline vor fi trimise ulterior pe mail candidatilor admisi dupa examenul de admitere

Informatiile suplimentare  cu privire la acest curs, puteti solicita in scris la adresele  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Consiliul Director

AZLR

Last Updated (Tuesday, 19 July 2016 07:34)