Diverse
Protocol de colaborare cu AZLR – ROMATSA, zona Brașov

Protocol de colaborare cu AZLR – ROMATSA, zona Brașov

Stimaţi colegi,

Pentru buna desfăşurare a activităţilor de zbor cu aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa parapantă şi deltaplan, AZLR a negociat şi semnat un protocol de colaborare cu ROMATSA, în vederea asigurării condiţiilor de operare în sigurantă pentru operatorii de AUN care doresc să desfăşoare activităţi de zbor în zona Braşov.

Conform acestui protocol, AZLR îşi asumă întreaga responsabilitate pentru operaţiunile de zbor cu parapante şi deltaplane desfăşurate în zonele stabilite în document.

Astfel operatorii aerieni şi terţi, care doresc să desfăşoare activităţi de zbor în aceste zone au obligaţia să încheie un protocol cu responsabilul spaţiului aerian sau după caz să informeze şi să obţină aprobarea utilizării şi respectării procedurilor de operare stabilite în protocol.

AZLR îşi asumă răspunderea instruirii membrilor săi şi a operatorilor cu care a încheiat protocol / contract şi a supravegherii, respectării procedurilor stabilite, de către aceştia.

Din punct de vedere procedural cei care doresc să efectueze operaţiuni de zbor în zonele AZLR au obligaţia să deţină individual notificare validă pe platforma AACR https://vfr.caa.ro şi să anunţe responsabilul AZLR din zona.

Reprezentantul desemnat AZLR, înainte de începerea activităţii, va anunţa TWR Braşov, specificând caracteristicile şi durata activităţii, precum şi încheierea acestora.

Zborurile parapantiştilor în CTR Braşov vor fi anunţate la TWR Braşov de către AZLR cu 30 minute înainte de ora prognozată de începere a activităţii şi vor conţine: ora începerii, durata estimată, înălţimea de la decolare şi locul decolării.

Coordonarea activităţii de zbor între TWR Braşov şi AZLR se va efectua folosind telefonul TWR Braşov 0257328573 şi cel al reprezentantului AZLR 0792982769.

Zonele de desfăşurare a activităţilor de zbor cu parapanta aflate în responsabilitatea AZLR sunt cele identificate în imaginea alăturată.

Pentru păstrarea activă a zonelor de zbor, asigurarea siguranţei şi securităţii operării zborurilor VFR în zona Braşov, vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste proceduri.

Pentru orice alte informaţii legate de utilizarea acestor spaţii vă stăm la dispoziţie la contact@azlr.ro.

George Gabriel ROȘ

Comisia de Relații și Comunicare

AZLR