Sedințe
Adunarea Generală AZLR, 27 ianuarie 2024, Sibiu

Adunarea Generală AZLR, 27 ianuarie 2024, Sibiu

În vederea pregătirii și organizării corespunzătoare, având în vedere numărul membrilor, vă rugăm să confirmați participarea menționând forma de prezenţă, până în data de 22.01.2024.

Stimati colegi,
În conformitate cu statutul si Regulamentul de Ordine Interioara al AZLR și în urma hotararilor Consiliului Director, Adunarea Generala, se va desfasura in data de 27 ianuarie 2024 la Sibiu, la o locatie ce va fi anunţată ulterior.

Ordinea de zi a AG cuprinde urmatoarele puncte:

1. Stabilirea cvorumului AG si inregistrarea mandatelor delegatilor.
2. Aprobarea ordinii de zi si introducerea de noi puncte pe ordinea de zi daca este cazul
3. Rapoartele de activitate inspectorului sef,secretarului, si presedintilor de comisii din cadrul AZLR.
4. Raportul de activitate al presedintelui AZLR
5. Raportul financiar si bilantul contabil
6. Analiza situatiei reale din teritoriu si discutii pentru solutii si mod de acţiune pentru anul 2024
in perioada urmatoare.
7. Amendamente ale statutului AZLR si ROI.
8. Amendamente si modificari ale procedurilor interne de licentiere, anexelor AZLR, seturi de intrebari, proceduri, tarife, etc în conformitate cu noile cerinte AACR
9. Propunerile cu privire la modificarea OM630/2007 si aprobarea draftului de lege propus.
10. Alegeri in Consiliului Director al AZLR
11. Planul de activitate pentru 2024 si proiectul de buget pentru anul in curs.
12. Calendarul competional sportiv pentru anul 2024.
13. Primiri noi membrii, diverse.

Adunarea Generala a AZLR se va desfasura in conformitate cu prevederile statutare si ale ROI, în sistem online şi prezentă fizica, drept de vot avand membrii activi cu cotizația platită pentru anul 2023 până la data de 20.01.2024.

Propunerile pentru candidatura la o functie de conducere in cadrul comisilor de specialitate sau CD al AZLR se fac din randurile membrilor activi cu cotizatia platita la zi, si este necesar sa cuprinda o cerere de intentie un curriculum vitae, si un plan de activitate/ management, propus spre a fi realizat pe durata mandatului solicitat.

Persoanele ce vor fi alese vor semna un angajament de asumare a responsabilitatii pentru functia si postul pentru care au fost alese.

Acestea se primesc, electronic pe contact@azlr.ro , sau, postal, la adresa AZLR , Sibiu, str. Tipografilor nr 18, ap.1, cod 550164, pana la data ( postei) 22.01.2024, inclusiv.

Conform hotararii AG 2016, vor avea drept de vot membrii activi care vor fi prezenti la sedinta, acestia putand reprezenta prin procura simpla semnata de doi martori, maxim un alt membru activ cu cotizatia platita la zi.

In cazul in care cvorumul AG nu se va realiza, urmatoarea sedinta a AG va fi convocata 10 zile mai tarziu conform statutului AZLR.

Valentin Ioan Popa
Președinte AZLR