COMISIILE DE SPECIALITATE ALE ASOCIAȚIEI DE ZBOR LIBER DIN ROMÂNIA

1. Comisia de licente si reglemetari

Se ocupa de problemele legate de licentierea personalului aeronautic (verificari dosare, emiteri de licente), elaboreaza si face propuneri cu privire la imbunatatirea reglementarilor ce vizeaza activitatea de zbor si orice probleme legate de documente necesare desfasurarii acesteia

Presedinte: Alexandru SCURTU

2. Comisia de formare si pregatire

Se ocupa de programele de pregatire si formare a pilotilor, propune programe specifice de antrenament, elaboreaza si propune manuale si testele nationale de examinare ale personalului aeronautic specific pentru aeronave ultrausoare nemotorizate. Propune modalitati de imbunatatie a activitatilor de pregatire si formare a personalului aeronautic navigant.

Face propuneri pentru organizarea de scoli si cursuri de pregatire si perfectionare pentru instructori, piloti de tandem.

Presedinte: Anca TABĂRĂ

3.  Comisia de disciplina, siguranta, si securitatea zborului

Actioneaza prin intermediul inspectorilor din teritoriu, si are in vedere respectarea reglementarilor aeronautice in vigoare, asigurarea securitatii si sigurantei de zbor la locurile de desfasurare a activitatilor de zbor cu aeronave ultrausoare.

Face propuneri coercitive in cazul incalcarii regulilor de siguranta si securitate a zborului, intocmeste rapoarte de constatare a neregulilor, si rezolva cazurile disciplinare ce vizeaza relatia elev pilot –instructor, pilot tandem –pasager, practicanti ai zborului cu aeronave ultrausoare-institutii publice, persoane private, autoritati centrale si locale.

Presedinte: Robert GYORGY

4. Comisia de competitii si sport

Se ocupa de intocmirea programului competitional, corelarea datelor si respectarea calendarului asumat de cluburi.

Urmareste calitatea organizarii acestor manifestari, respectarea conditiilor de inscriere si a regulamentului de concurs, rezolva litigii intre sportivi si organizatori, intocmeste prin personal delegat rapoarte de evaluare a manifestarilor aeronautice si propune sanctiuni daca constata nereguli.

Presedinte: Gheorghe GROSU

5.  Comisia de relatii si comunicare

Are ca principale atributii relatia AZLR cu mass-media, intocmeste comunicatele de presa, monitorizeaza toate mijloacele de informare in masa care fac referire la activitatiile de zbor cu aeronave ultrausoare nemotorizate. Asigura imaginea AZLR si a tuturor disciplinelor ce vizeaza zborul cu aeronave ultrausoare nemotorizate, promoveaza aceste activitati prin materiale informative, internet etc.

Presedinte: George Gabriel ROȘ

Anexa: Termeni de referinta (TR) pentru comisiile AZLR