• +40742045500
  • contact@azlr.ro
  • Birou Licențe: Sibiu, Str. Gheorghe Dima nr. 35 A, Parter

Licențiere

Examinare

Elevul pilot trebuie obțină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele studiate în cadrul cursurilor și să fie declarat „ADMIS” in urma testului de indemnare practica, la sol și în zbor, de către un examinator autorizat.

Seturile de întrebări
Elev pilot parapantă

(ultima actualizare 30 mai 2023):
Notă: Pentru bibliografia aferentă acestor chestionare vă rugăm consultați instructorii de aeronave ultraușoare nemotorizate.

Lista inspectorilor examinatori AUN

Nr. Nume Oras Telefon Clasa
1
Florian Agafiu - Inspector Sef
Sibiu
0730707827
Parapanta
2
Dan Toterman
Petrosani
0730767682
Parapanta
3
Ovidiu Bora
Alba Iulia
0732499377
Parapanta
4
Dragu Cătălin
Galati
0744180890
Parapanta
5
Miklos Barac
Miercurea Ciuc
0744596646
Deltaplan
6
Ilie Mihai
Bucuresti
0723245924
Deltaplan
7
Valentin Popa
Sibiu
0742045500
Parapanta
8
Ferencz István
Brasov
0722285516
Parapanta
9
Stefan Ceparu
Timisoara
0723664924
Parapanta
10
Robert Gyorgy
Brasov
0726369719
Parapanta
11
Adrian Bordei
Campina
0754550825
Deltaplan
12
Dan Chiriac
Bucuresti
0722617068
Balon
13
Sebastian Galcescu
Tg Jiu
0785439414
Parapanta
14
Bogdan Oprea
Alba Iulia
0728249245
Parapanta

Eliberare Licență Pilot Aeronave Ultraușoare Nemotorizate

Pentru obtinerea licentei de pilot aeronave usoare nemotorizate, solicitatntul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

a) sa aiba varsta de minimum 16 ani impliniti; si

b) sa fie detinator al unui certificat medical corespunzator, in termen de valabilitate, emis in coformitate cu cerintele specificate in ordinul 630

Condiții specifice:

a) sa demonstreze ca a absolvit, in ultimele 12 luni inainte de data inregistrarii cererii, un curs de pregatire teoretica si practica specifica desfasurat sub supravegherea unui instructor, printr-o fisa de pregatire teoretica si practica la sol si in zbor completata si semnata da catre pilotul instructor.

b) sa obtina minim 75% la eximanarea teoretica scrisa la fiecare din disciplinele studiate in cadrul cursului si sa fie declarat „ADMIS” in urma testului de indemnare practica, la sol si in zbor, de catre un examinator autorizat.

Documentele necesare din dosarul de licențiere pentru eliberare licență Aeronave Ultraușoare Nemotorizate

– Copie dupa actul de identitate

– Cerere-tip (Anexa 5)

– Proces verbal de examinare (Anexa 6) 2 exemplare

– Chestionarele de examinare

– Dupa caz, conform RACR-LPAN AUN, fisa de pregatire teoretica si practica la sol si in zbor  – Anexa 3

– Declarație medicală – Anexa 1

– După caz, declaratie notarilă a părintilor pentru minori

–  Dovada achitării obligațiilor financiare corespunzatoare obținerii licenței (copie chitanță achitare tarif)

– Dosar șină plastic

– Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Revalidarea licenței

Pentru revalidarea licentei de pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie generala: certificatul medical corespunzator emis in conformitatea cu cerintele specificate in prezenta reglementare este in termen de valabilitate.

Revalidarea licentei de pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate se face pentru o perioada de 60 luni, daca solicitantul demonstreaza, intr-o maniera acceptabila autoritatii de certificare, ca:

a) a efectuat, in ultimele 12 luni de data expirarii valabilitatii licentei, minimum 2 ore de zbor in calitate de pilot, incluzand 5 decolari/aterizari.

b) a promovat examinarea teoretica scrisa, cu un examinator autorizat la fiecare din disciplinele mentionate in RACR-LPAN AUN.2055.

c) a promovat in ultimele 6 luni inainte de data expirarii valabilitatii licentei, un test de verificare a competentei in zbor cu un examinator autorizat.

Indeplinirea conditiilor specifice se face prin prezentarea spre verificare a carnetului de zbor examinatorului autorizat.

Documentele necesare din dosarul de licențiere pentru revalidare licență Aeronave Ultraușoare Nemotorizate

– Copie dupa actul de identitate

– Cerere-tip (Anexa 5)

– Proces verbal de examinare (Anexa 6) 2 exemplare

– Chestionarele de examinare

– Declarație medicală – Anexa 1

– Licența veche / copie a acesteia

–  Dovada achitării obligațiilor financiare corespunzatoare obținerii licenței (copie chitanță achitare tarif)

– Dosar șină plastic

– Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Reînnoirea Licenței de Pilot Aeronave Ultraușoare Nemotorizate

Pentru reinnoirea licentei de pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie generala: certificatul medical corespunzator emis in conformitatea cu cerintele specificate in prezenta reglementare este in termen de valabilitate.

Reinnoirea licentei de pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate se face pentru o perioada de 60 luni, daca solicitantul demonstreaza, intr-o maniera acceptabila autoritatii de certificare, ca:

a) a absolvit, cu cel mult 12 luni inaintea de data inregistrarii cererii de reinnoire, un curs de pregatire teoretica/practica (minimum 3 ore zbor, incluzand 10 decolari si 10 aterizari) specifica pentru reinnoirea licentei.

b) a promovat examinarea teoretica in scris

c) a promovat, ulterior finalizarii programului de reantrenare practica, la sol si in zbor, un test de verificare a competentei in zbor cu un examinator.

Durata si continutul cursului de pregatire teoretica specifica pentru reinnoirea licentei de pilot sunt stabilite de autoritatea de certificare in functie de perioada de intrerupere si de clasa de aeronave ultrausoare.

Documentele necesare din dosarul de licențiere pentru reinnoire licență Aeronave Ultraușoare Nemotorizate

– Copie dupa actul de identitate

– Cerere-tip (Anexa 5)

– Proces verbal de examinare (Anexa 6) 2 exemplare

– Chestionarele de examinare

– Dupa caz, conform RACR-LPAN AUN, fisa de pregatire teoretica si practica la sol si in zbor  – Anexa 3

– Declarație medicală – Anexa 1

–  Dovada achitării obligațiilor financiare corespunzatoare obținerii licenței (copie chitanță achitare tarif)

– Licența veche / copie a acesteia

– Dosar șină plastic

– Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

News

Articole recente