Pilot Instructor

Pentru obtinerea autorizatiei de pilot tandem, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

a) sa aiba varsta de minimum 21 de ani impliniti;

b) sa fie detinator al unui certificat medical corespunzator, in termen de valabilitate.

Condiții specifice:

a) sa detina de cel putin 5 ani o licenta de pilot de aeronave ultrausoare nemotorizate in clasa pentru care solicita calificarea/autorizatia, in termen de valibilitate, să dețină calificarea de pilot tandem.;

b) se demostreze ca a absolvit, in ultimele 12 luni inainte de data inregistrarii cererii, un curs de pregatire teoretica/practica la sol si in zbor, aprobat corespunzator, specific pentru calificarea de instructor, care trebuie sa cuprinda disciplina Metodologia instruirii la sol si in zbor.

c) sa obtina minimum 75% la examinarea teoretica scrisa si sa fie declarat admis  in urma testului de indemnare practica, la sol si in zbor.

d) sa aiba experienta minima conform RACR-LPAN AUN. 2110 litera f.

Revalidarea

Pentru revalidarea calificarii de instructor, solicitantul trebuie sa fie detinator al unui certificat medical corespunzator. Revalidarea se face pe o perioda de 60 luni, daca solicitantul demonstreaza ca:

a) a efectuat in ultimele 12 luni inainte de data expirarii valabilitatii licentei, minimum 10 ore  de zbor in calitate de instructor si a instruit cel putin 3 elevi piloti; si

b) a promovat examinarea teoretica

c) a promovat, in ultimele 12 luni inainte de data expirarii valabilitatii licentei, un test de verificare a competentei in zbor cu un examinator autorizat.

Daca solicitantul nu indeplineste conditiile de mai sus atunci este necesar sa efectueze un curs de reantrenare in zbor.

Reînnoirea

Pentru reinnoirea calificarii de instructor, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

a) sa fie detinator al unui certificat medical corespunzator

Reinnoirea calificarii de instructor se face pentru o perioada de 60 luni cu respectarea prevederilor RACR-LPAN AUN.2155, daca solicitantul demonstreaza ca:

a) a absolvit cu cel mult 12 luni de la data inregistrarii cererii, un curs de pregatire teoretica/practica specifica reimprospatarea cunostintelor.

b) a promovat examinarea teoretica/practica cu minim 75% din baremul de promovare.

Documentele necesare obtinerea licentei/revalidarii/reinnoirii calificarii pilot instructor

– Copie dupa actul de identitate

– Cerere-tip (Anexa 5)

– Proces verbal de examinare (Anexa 6) 2 exemplare

– chestionarele de examinare care sa cuprinda Metodologia instruirii la sol si in zbor si Metodologia zborului in tandem

– Dupa caz (pentru reinnoire), conform RACR-LPAN AUN, fisa de pregatire teoretica si practica la sol si in zbor  – Anexa 3

– Declarație medicală – Anexa 1

–  Dovada achitării obligațiilor financiare corespunzatoare obținerii licenței (copie chitanță achitare tarif)

– Licența veche / copie a acesteia

– Dosar șină plastic

– Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

News

Articole recente