• +40742045500
  • contact@azlr.ro
  • Birou Licențe: Sibiu, Str. Gheorghe Dima nr. 35 A, Parter
Formulare:

– Declarație medicală – Anexa 1

– Fișa de pregătire  – Anexa 3

– Cerere-tip (Anexa 5)

– Proces verbal de examinare (Anexa 6)

– Declarație de responsabilitate – Anexa 7

– Autorizaţie de zbor în simplă comandă – Anexa 8

– Semnalele pentru conducerea zborului – Anexa 11

– Instructajul cu privire la măsurile de siguranță – Anexa 12

– Fișa colectivă instructaj de protecția muncii – Anexa 13

– Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal