• +40742045500
  • contact@azlr.ro
  • Birou Licențe: Sibiu, Str. Gheorghe Dima nr. 35 A, Parter

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL ASOCIAȚIEI DE ZBOR LIBER DIN ROMÂNIA

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Scopul

Scopul asociatiei este, de a reprezenta interesele membrilor sai, piloti si proprietari de aeronave ultrausoare, de a promova zborul liber cu parapanta în siguranta de a contribui la dezvoltarea acestui gen de activitate aeronautica, de a milita pentru crearea unui cadru legislativ corespunzator si alinierea la standardele internationale de zbor cu aeronave ultrausoare nemotorizate. AZLR isi va desfasura activitatea curenta în concordanta cu statutul si regulamentul de ordine interioara.

1.2. Organizarea

AZLR are ca organe de conducere :

a. Adunarea Generala (AG) b. Consiliul Director (ales de AG) c. Comisia de cenzori

De asemenea, AZLR îsi desfasoara activitatile curente tehnice specifice cu ajutorul unor Comisii (Comisia de licentiere si reglementari, Comisia de formare si pregatire, Comisia de disciplina, siguranta si securitatea zborului, Comisia de competitii si sport, Comisia de relatii si comunicare)

1.3. Certificate de calificare

AZLR recomanda ca fiecare membru sa solicite si sa detina , pe lânga licentele eliberate de AZLR si International Pilot Proficiency Identification (IPPI) Card , documente ale FAI, care atesta nivelul tehnic al pilotului si care permite zborul în alte tari decât România.

2. MEMBRII

Membrii fondatori sunt acele persoane care prin aportul initial au pus bazele asociatiei.

Membrii activi sunt acei membrii care participa la activitatile asociatiei si audrept de vot în adunarea generala.

Membrii de onoare sunt acele persoane din tara sau strainatate care au adus o contributie deosebita la dezvoltarea asociatiei si a zborului libercu aeronave ultrausoare nemotorizate.

3. ADUNAREA GENERALA

3.1. Autoritate

Adunarea Generala este organul suprem de conducere al AZLR si se compune din toti membrii activi ai asociatiei.

3.2. Întruniri

Adunarea Generala se întruneste o data pe an în sesiune ordinara, în primul trimestru, si ori de câte ori este nevoie în sesiune extraordinara. Adunarea Generala este convocata de presedinte de cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului Director sau 2/3 din numarul membrilor asociatiei

3.3. Locatie

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Scopul

Scopul asociatiei este, de a reprezenta interesele membrilor sai, piloti si proprietari de aeronave ultrausoare, de a promova zborul liber cu parapanta în siguranta de a contribui la dezvoltarea acestui gen de activitate aeronautica, de a milita pentru crearea unui cadru legislativ corespunzator si alinierea la standardele internationale de zbor cu aeronave ultrausoare nemotorizate. AZLR isi va desfasura activitatea curenta în concordanta cu statutul si regulamentul de ordine interioara.

1.2. Organizarea

AZLR are ca organe de conducere :

a. Adunarea Generala (AG) b. Consiliul Director (ales de AG) c. Comisia de cenzori

De asemenea, AZLR îsi desfasoara activitatile curente tehnice specifice cu ajutorul unor Comisii (Comisia de licentiere si reglementari, Comisia de formare si pregatire, Comisia de disciplina, siguranta si securitatea zborului, Comisia de competitii si sport, Comisia de relatii si comunicare)

1.3. Certificate de calificare

AZLR recomanda ca fiecare membru sa solicite si sa detina , pe lânga licentele eliberate de AZLR si International Pilot Proficiency Identification (IPPI) Card , documente ale FAI, care atesta nivelul tehnic al pilotului si care permite zborul în alte tari decât România.

2. MEMBRII

Membrii fondatori sunt acele persoane care prin aportul initial au pus bazele asociatiei.

Membrii activi sunt acei membrii care participa la activitatile asociatiei si audrept de vot în adunarea generala.

Membrii de onoare sunt acele persoane din tara sau strainatate care au adus o contributie deosebita la dezvoltarea asociatiei si a zborului libercu aeronave ultrausoare nemotorizate.

3. ADUNAREA GENERALA

3.1. Autoritate

Adunarea Generala este organul suprem de conducere al AZLR si se compune din toti membrii activi ai asociatiei.

3.2. Întruniri

Adunarea Generala se întruneste o data pe an în sesiune ordinara, în primul trimestru, si ori de câte ori este nevoie în sesiune extraordinara. Adunarea Generala este convocata de presedinte de cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului Director sau 2/3 din numarul membrilor asociatiei

3.3. Locatie

Adunarea Generala se va desfasura la sediul asociatiei. Consiliul Director poate decide, totusi, o alta locatie pentru desfasurarea Adunarilor Generale. Daca exista doritori pentru organizarea sedintelor Adunarii Generale, acestia trebuie sa ofere gratuit facilitatile necesare pentru un astfel de eveniment (locatie, videoproiector, copiator etc.).

3.4. Convocarea AG

Adunarea Generala se convoaca cu 45 de zile înainte de data preconizata pentru desfasurare, prin notificarea pe site-ul asociatiei.

3.5. Agenda Adunarii Generale

3.5.1. Propuneri pentru agenda AG

Agenda va fi stabilita de Consiliul Director. Propunerile scrise pentru a fi cuprinse în agenda AG trebuie sa parvina Consiliului Director cu cel putin 60 de zile înainte de desfasurarea AG. Adunarea Generala nu poate lua decizii privind subiecte care nu sunt cuprinse de agenda AG, dar poate sa discute si sa isi exprime un puct de vedere vis-a vis de subiectul de actualitate luat in discutie.

3.5.2. Publicarea agendei

Agenda AG va fi publicata pe site-ul AZLR cu cel putin 45 de zile înainte de desfasurarea AG.

3.5.3. Continutul agendei

Agenda trebuie sa contina cel putin urmatoarele puncte :

a. Procesul Verbal al AG anterioare

b. Rapoarte scrise de la :

– Consiliul Director privind activitatea proprie si a AZLR desfasurata de la ultima AG;

– Presedintele fiecarei Comisii

– Comisia de Cenzori (la întâlnirea anuala sau la cerere)

c. Revizuirea competitiilor desfasurate

d. Propuneri si revizuiri de legi si regulamente

e. Propunerile pentru competitii viitoare

f. Bugetul AZLR

g. Alegeri organe de de conducere.

3.5.4. Subiectele ce pot fi luate în discutie

Conform 3.5.1. numai subiectele care au aparut odata cu publicarea agendei cu 45 de zile înainte pot fi discutate si se poate lua o decizie în privinta lor. Acestea precum si eventualele anexe pot fi publicate odata cu întreaga agenda. Fac exceptie si se admit noi subiecte pe agenda AG dupa publicarea acesteia in situatile in care se apar subiecte importante de actualitate imediata ce vizeaza interesul practicantilor activitatilor de zbor cu aeronave ultrauasoare.

3.5.5. Rapoarte

Orice raport întocmit si prezentat AG, însotit de alte documente relevante, va fi înaintat Secretarului pentru a fi inregistrat in documentele oficiale ale sedintei înainte de sfârsitul AG.

3.6. Candidaturi pentru organizarea de competitii

3.6.1. Competitii cat. 1 si cat. 2 FAI si nationale

Candidaturile pentru organizarea de de competitii conform aceluiasi program ca si pentru agenda AG.

3.6.2. Candidatura

Candidatura trebuie sa includa :

– o descriere a organizarii competitiei, incluzând locurile de zbor, conditiile, competitiile anterioare desfasurate, taxa de participare, experienta directorului de concurs etc.;

– o copie a regulamentului de concurs.

– masurile de siguranta

3.6.6. Aprobarea candidaturii

Pentru a putea fi organizate competitii nationale sub egida aociatiei (Campionatul National, Cupa României etc.) precum si competitii categoria 2 FAI sau chiar categoria 1 FAI acestea trebuie aprobate de AZLR.

3.7. Procedura de votare

3.7.1. Sustinerea

Orice vot asupra unui subiect al agendei (sau amendamente ale subiectelor din agenda propuse înainte sau în timpul AG) va fi valid, daca respectivul subiect a fost propus de un membru si sustinut de cel putin un alt membru.

3.7.2. Subiecte care nu sunt în agenda

Un subiect care nu este cuprins în agenda poate fi discutat numai daca cel putin 2/3 din membrii prezenti sunt de acord cu acest lucru.

3.8. Dreptul de vot

În concordanta cu Articolul 8 din Statutul AZLR numai membrii activi au drept de vot. În cazul în care un membru nu poate fi prezent la AG, acesta poate delega un alt membru activ pentru a vota în numele sau. Delegatiilor vor fi trimise prin e-mail la Secretarul AZLR, numai în cazuri exceptionale fiind acceptate delegatii scrise ce vor fi aduse la AG.

3.9. Exprimarea votului

Votul prin corespondenta nu este admis. Votul se face prin ridicarea mâinii sau secret. Votul secret va fi utilizat daca este cerut în mod expres de un membru activ. Atunci când se foloseste votul secret :

1) orice buletin de vot care poate indica cine a votat va fi declarat invalid

2) orice buletin de vot necompletat va fi considerat drept abtinere.

Exceptând 3.7.2 deciziile vor fi luate cu majoritate simpla de voturi ale membrilor activi prezenti sau reprezentati. În eventualitatea unei egalitati succesive (excluzând absentele), Presedintele AZLR va avea votul decisiv.

3.10. Amendamente

Orice amendamente propuse pentru unul din subiectele din agenda poate fi facut verbal sau în scris. Daca Presedintele AZLR sau orice membru cere acest lucru atunci amendamentul va fi

facut în scris si citit de catre Secretar înainte de a se vota. Orice amendament propus necesita sustinerea unui alt membru.

4. Consiliul Director

4.1. Compunere

Consiliul Director are urmatorii membrii :

– Presedinte

– Vicepresedinte

– Secretar

– membru supleant- presedintele comisiei de formare si pregatire

– membru supleant un reprezentant al membrilor AZLR

4.2. Sedinte

Consiliul Director va avea cel putin o sedinta înainte de AG. Pot avea loc si alte sedinte. Daca este necesar, la aceste sedinte, vor fi invitate si alte persoane. Aceste persoane nu vor avea drept de vot, insa isi vor putea exprima liber opinia cu privire la subiectele puse in discutie

4.3. Obligatii si drepturi

Adunarea Generala poate delega Consiliului Director si alte responsabilitati decat cele stipulate in statut. Aceste responsabilitati vor clar definite de AG, iar deciziile vor fi luate de majoritatea membrilor Consiliului Director. Subiectele care se refera la ce sa va întâmpla dupa urmatoarea AG, vor fi subiectul ratificarii de catre AG si pot fi modificate sau respinse de catre AG.

4.4. Autoritate

Consiliul Director are întreaga autoritate pentru orice actiune rezonabila, care nu contravin :

a. legislatiei nationale;

b. legislatiei internationale /sau comunitare in cazul in care Romania este parte

c. statutului AZLR

d. limitarilor impuse de AG

e. limitarilor impuse de bugetul AZLR.

4.5 Cvorumul Consiliului Director

Sedintele Consiliului Director vor fi convocate de catre Presedinte si vor fi anuntate public cu cel putin 10 zile inainte de data preconizata pentru desfasurarea intalnirii. Cvorumul Consiliului Director consta din Presedinte si cel putin inca doi membrii. Nici o decizie nu poate fi luata daca nu se întruneste cvorumul. Sedintele Consiliului Director pot fi si „virtuale” desfasurate prin e-mail.

5. Oficialii AZLR

5.1. Presedintele

5.1.1. Alegerea

Presedintele este ales de catre AG prin vot secret. Este eligibil pentru aceasta functie orice membru AZLR cu drept de vot, cotizatia platita la zi, care isi depune candidatura si prezinta AG un plan de management cu privire la pozitia vizata. Daca majoritatea voturilor nu este obtinuta la primul vot, un al doilea vot va avea loc si celel mai multe voturi vor determina cine a fost ales. Presedintele ales va intra în atributii la sfârsitul sedintei. Presedintele poate fi ales pentru un numar nelimitat de mandate.

5.1.2. Obligatii si drepturi ale Presedintelui

Presedintele AZLR va avea urmatoarele obligatii si drepturi :

– sa se asigure ca AZLR respecta intocmai legislatia romana si internationala

– sa asigure controlul general si conducerea AZLR

– sa monitorizeze activitatea comisiilor, a presedintilor acestora si a celorlalti membrii delegati sa desfasoare/coordoneze activitati ale asociatiei

– sa delege direct membrii ai asociatiei pentru a ajuta la desfasurarea activitatilor comisiilor

– sa se asigure ca hotararile AG si CD sunt duse la indeplinire fara intarziere

– sa ia in considerare recomandarile altor organizatii, a scolilor, cluburilor, proprietarilor de teren unde se desfasoara activitatea de zbor liber

– poate sa amane punerea in aplicare a unei decizii a presedintilor comisiilor, daca aceasta problema necesita un vot al CD

– reprezinta AZLR in relatiile cu alte organizatii si autoritati publice si private

– sa convoace sedintele AG si Consiliului Director

– sa solicite comisiilor sedinte extraordinare atunci cand este cazul si sa se asigure ca acestea sunt convocate

– sa participe la sedintele AG si Consiliului Director în calitate de Presedinte si sa asigure respectarea statutului si a regulamentului de ordine interioara

– sa revada procesul verbal al AG întocmit de catre Secretar, si sa se asigure de publicarea acestuia pe site-ul AZLR nu mai târziu de 20 de zile de la terminarea AG

– sa participe, daca este solicitat, si in limita posibilitatilor la sedintele tuturor comisiilor

– sa-i fie decontate cheltuielile in momentele in care se afla in exercitiul si reprezinta asociatia

– sa ii fie asigurata baza materiala astfel incat sa isi poata desfasura in conditii bune activitatea in cadrul asociatiei

– sa delege prerogativele vicepresedintelui atunci când nu este disponibil pentru anumite perioade

5.1.3. Presedintele de onoare

AZLR poate conferi titlul de Presedinte de Onoare unui fost presedinte. Presedintele de Onoare poate fi invitat si poate participa la sedintele AZLR si si poate exprima deschis opinia avand dreptul de vot consultativ.

5.2. Vicepresedintele

5.2.1. Alegerea

Vicepresedintele va fi ales în aceeasi maniera ca si presedintele. Este necesara o majoritate de voturi. Vicepresedintele poate fi reales pentru un numar nelimitat de mandate. Este eligibil pentru aceasta functie orice membru AZLR cu cotizatia platita la zi, care isi depune candidatura si prezinta AG un plan de management cu privire la pozitia vizata.

5.2.2. Obligatii si drepturi

Vicepresedintele va avea aceleasi obligatii si drepturi ca si presedintele, în perioadele în care acesta nu-si poate îndeplini functia.

In plus vicepresedintele are urmatoarele obligatii si drepturi

– stabileste proceduri pentru a administra activităţile enumerate în statut si ROI; – se asigura că toate procedurile de administrare sunt respectate; – prezinta un raport anual privind problemele de administrare către Consiliul Director; – participa la corespondenţa asociaţiei într-un mod adecvat;

– convocarea auditului anual al asociatiei; – prezentarea raportului auditului anual la AG a asociatiei; – coordonarea comunicarilor interne din cadrul asociatiei; – organizeaza conferintele online ale Consiliului Director; – pregateste informarile catre membrii asociatiei referitoare la rezolutiile Consiliului Director; – raspunde de manualele si procedurile asociatiei si se asigura ca sunt revizuite ori de cate ori este necesar in functie de necesitati; – notificarea membrilor care nu şi-au platit cotizatia anuala pana in luna decembrie a fiecarui an; – propune organizarea de cursuri pentru instructori si piloti de tandem,cursuri de perfectionare pentru instructori si piloti de tandem, alte cursuri tehnice speciale;

– sa-i fie decontate cheltuielile in momentele in care se afla in exercitiu si reprezinta asociatia

– sa ii fie asigurata baza materiala astfel incat sa isi poata desfasura in conditii bune activitatea in cadrul asociatiei

– indeplineste toate prerogativele presedintelui atunci cand acesta este absent sau in incapacitatede lucru.

5.3. Secretarul

5.3.1. Alegerea

Secretarul va fi ales în aceeasi maniera ca si presedintele. Este necesara o majoritate de voturi. Este eligibil pentru aceasta functie orice membru AZLR cu cotizatia platita la zi, care isi depune candidatura si prezinta AG un plan de management cu privire la pozitia vizata.

Secretarul poate fi reales pentru un numar nelimitat de mandate.

5.3.2. Obligatii si drepturi

– principala îndatorire a Secretarului este întocmirea si trimiterea proceselor verbale ale tuturor sedintelor, presedintelui în cel mult 10 zile de la terminarea respectivelor intalniri;

– inregistrarea tuturor documentelor in registrul unic de intrari iesiri ala AZLR;

– inregistrarea deciziilor de la toate reuniunile, inclusiv a conferinţelor electronice;

– intocmirea si pastrarea la zi a unor baze de date pentru informaţii ale AZLR, care sa poata fi consultate de catre membrii Consiliului de Conducere. (cu sprijinul si informatii de la presedintii

comisiilor) – pastrarea in evidenta si arhivarea corespondentei trimise si primite de AZLR inclusiv a celei in format electronic.

– evidenta membrilor asociatiei, a membrilor noi inscrisi precum si a cotizatiilor membrilor.

– activitati de registru si arhivare a documentelor de licentiere;

– intocmeste comunicarile si informarile cu privire la neconcordantele sau documentele ce lipsesc din dosarele sau solicitarile trimise spre analiza AZLR; – selectarea procedurilor corespunzătoare pentru a fi utilizate în fiecare investigare a accidentelor / incidentelor, şi propune persoanele cele mai potrivite pentru a fi delegate pentru a efectua investigatiile conform procedurilor in vigoare; – intocmirea informarilor asupra accidentelor şi incidentelor, si transmiterea lo spre publicare pe site-ul oficial al AZLR. – pregatirea si difuzarea informaţiilor care se refera la siguranţa spaţiului aerian sau a modificarilor spatiului aerian. – intocmirea unui raport anual privind aspectele operaţionale ale AZLR pentru Consiliul de conducere înainte de adunarea generala;

– alte activitati de organizare in activitatea curenta delegate de catre presedinte; – sa-i fie decontate cheltuielile in momentele in care se afla in exercitiu si reprezinta asociatia;

– sa ii fie asigurata baza materiala astfel incat sa isi poata desfasura in conditii bune activitatea in cadrul asociatiei;

– indeplineste toate prerogativele vicepresedintelui atunci cand acesta este absent sau in incapacitatede lucru.

5.4. Membru supleant

5.4.1. Alegerea

Membrul supleant este ales de catre Adunarea Generala prin vot si indeplineste obligatoriu si functia de presedinte al comisiei de formare si pregatire

5.4.2. Obligatii si drepturi

In afara indatoririlor specificate clar pentru activitatea comisiei de formare si pregatire, presedintele acestei comisii va avea urmatoarele drepturi si obligatii:

– sa intocmeasca programele de pregatire ale cursurilor de instructori, piloti de tandem, sau alte cursuri speciale tehnice;

– sa participe la sedintele Consiliului Director cu drept de vot;

– sa-i fie decontate cheltuielile in momentele in care se afla in exercitiu si reprezinta asociatia;

– sa indeplineasca si alte atributii in activitatea curenta delegate de catre presedinte;

5.5. Membru supleant

5.4.1. Alegerea

Membrul supleant este ales de catre Adunarea Generala prin vot si este reprezentantul tuturor membrilor AZLR

5.5.2 Obligatii si drepturi

– are in principal misiunea de a transmite Consiliului de Conducere si Adunarii Generale doleantele, ideile si propunerile membrilor AZLR, creand astfel un mod mai deschis si direct prin care membrii AZLR pot participa la imbunatatirea activitatii asociatiei.

– sa participe la sedintele Consiliului Director cu drept de vot;

– sa-i fie decontate cheltuielile in momentele in care se afla in exercitiu si reprezinta asociatia;

– sa indeplineasca si alte atributii in activitatea curenta delegate de catre presedinte;

6. Comisiile

6.1. Stabilirea Comisiilor

AZLR va stabili Comisii tehnice. Aceste Comisii au Termeni de Referinta (TR) specifici pentru îndatoririle ce le revin. TR fiecarei Comisii vor fi întocmiti de Consiliul Director. TR sunt atasati în anexe. Toate Comisiile trebuie sa raporteze regulat catre AZLR prin intermediul Presedintelui.

6.2. Presedintele

Este numit de catre Consiliul Director in urma consultarilor cu Adunarea Generala. Este eligibil pentru aceasta functie orice membru AZLR cu cotizatia platita la zi, care isi depune candidatura si prezinta AG un plan de management cu privire la pozitia vizata.

6.3. Membrii

Orice membru activ poate fi membru al Comisiilor. Presedintele Comisiei poate limita numarul membrilor la 5.

6.4. Responsabilitati

– conduce si convoaca sedintele comisiei;

– intocmeste documentele necesare desfasurarii activitatilor comisiei;

– se ocupa de organizarea si functionarea integrala a comisiei;

– intocmeste rapoartele specifice pentru AG sau ori de cate ori este necesar

– presedintele comisiei poate îndeplini si alte atributii ce i-au fost comunicate de presedintele AZLR

6.5. Decizii

Toate deciziile si recomandarile tehnice ale comisiilor vor fi subiectul aprobarii de catre CD si al ratificarii de catre AG acolo unde legea impune acest lucru.

6.6. Comisiile tehnice

6.6.1. Comisia de licentiere si reglementari

6.6.2. Comisia de formare si pregatire

6.6.3. Comisia de disciplina, sigurantasi securitatea zborului

6.6.4. Comisia de competitii si sport

6.6.5. Comisia de relatii si comunicare

6.6.6. Comisia de buget finante

6.6.7. Comisia de Cenzori

Atributiile acestor comisii sunt stipulate in anexa acestui document

7. Grupuri de lucru

AZLR poate stabili grupuri de lucru temporare pentru a studia si raporta anumite subiecte sau propuneri.

Grupurile de lucru vor fi dizolvate odata ce misiunea lor s-a încheiat. Presedintii grupurilor de lucru vor fi alesi si vor raporta presedintelui AZLR si Consiliului Director la fel ca si presedintii Comisiilor.

8. Oficialii tehnici si de legatura

Atunci când este necesar AZLR va numi oficiali tehnici sau de legatura. Oficialii tehnici vor activa ca inspectori sefi pe domeniul examinarilor teoretice si practice si in domeniul sigurantei si securitatii zborului si vor raporta Consiliului Director asupra problemelor aparute sau a celor ce le-au fost încredintate spre rezolvare.

Acestia vor avea atributii specifice stabilite prin decizie a Consiliului Director si vor actiona in numele si sub supravegherea AZLR.

Oficialii tehnici pot participa ca invitati cu vot consultativ la orice sedinta a Consiliului Director sau a comisiilor tehnice de referinta

Oficialii de legatura vor reprezenta interesele AZLR si ale membrilor sai în cadrul sau în raporturile cu alte organizatii sau institutiifiind delegati direct de catre Consiliul Director

9. Consiliul Consultativ

Consiliul Consultativ este format obligatoriu din presedintii Comisiilor Tehnice si are rolul de a sprijini Consiliul Director in luarea deciziilor de importanta majora. Rolul acestui consiliu este consultativ deciziile luate urmand a fi asumate integral de catre Consiliul Director.

Consiliul Director va notifica membrii acestui consiliu, cu privire la intentiile de actiune, prin posta electronica. Membrii acestui consiliu au obligatia sa raspunda in scris prin posta electronica la notificari in termen de 3 zile de la data solicitarii.

In cazul in care unul din membrii consultati nu isi exprima parerea cu privire la problema solicitata, in termenul stabilit, Consiliul Director poate actiona fara aceasta consultare.